De fick årets Lidénmedaljer

Föreningen Gamla Norrköping delade ut medaljer och stipendier på sitt årsmöte på torsdagskvällen.

26 april 2018 21:38

Gunnar Hagberg och Hans Andersson, mer känd som Piano-Hasse fick Lidénmedaljen som delats ut årligen sedan föreningen grundandes för 88 år sedan.

Gunnar Hagberg tilldelades sin medalj för sitt stora engagemang i Norrköping, där han sedan flera år tillbaka har en serie i NT som heter Norrköping då och nu.

Föreningens valspråk är "Bevara stadens årsringar" och det menar föreningen att Gunnar Hagberg verkligen har lyckats med. Hans artiklar är en kunskapskälla för läsarna när det gäller vetskapen om hur vår stad förändras.

Hans Andersson, som är en av många personer som just Gunnar Hagberg skrivit om i NT, fick också han Lidénmedaljen. Han är och har varit en av krafterna bakom Norrköpings rika och allsidiga musikliv. Tidigt inriktade han sig på ett liv i musikens tjänst. Han har bland annat varit ledare för Arbiskören och är en av grundarna till Cittronilerna.

Marielle Martinz fick motta föreningens humaniststipendium för år 2018. Ett stipendium på 15 000 kronor. Marielle stötte under sin studietid på en mycket intressant Norrköpingsbo i den lokala historien. Det var Octavia Lundell som hon forskat vidare om. Stipendiet ska nu användas för att ge ut en publikation om Octavia Lundell. Bokens titel ska vara "Var är Octavia".

Lidénmedaljen kom förmodligen till redan då föerningen startade. Den för dagen omvalde ordföranden i föreningen, Bengt Stridh, berättar att det var de första styrelsemedlemmarna som ville ha någon medalj att dela ut till förtjänta personer i staden.

Vem var då Lidén?

– Ja, det var en kulturperson här i staden som verkade på 1700-talet och som samlade mycket människor omkring sig och höll föredrag. En mycket omtyckt person i kulturkretsar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dick Kjedemar

Ämnen du kan följa