Nevalia behöver en bilstol som hjälper henne till en bra position med bältet på plats för att åka säkert i bilen. Efter ett samtal till Försäkringskassan provades en bilstol ut på Anatomic sitt och offerten landade på 33 000 kronor. Men familjen fick avslag på ansökan om bilstöd.

– Regelverket säger även att bilen högst får vara fyra år och ha gått högst 6 000 mil. I det här fallet hade bilen gått längre och vi har bedömt att inga särskilda skäl finns. Sedan har jag full förståelse för att familjen har behov av det här. Men vi kan inte ta hänsyn till var de bor. Det har vi inte stöd för i lagstiftningen, säger Karin Palmqvist, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Under tiden som utredningen om Nevalias bilstol gjordes kom dessutom en dom i högsta förvaltningsdomstolen. Enligt den kan anpassningsbidrag bara lämnas för en varaktig förändring av ett fordon. Domen innebär att stöd inte kan ges för bilbarnstolar som är löstagbara.

Artikelbild

| Nevalia behöver en specialanpassad bilstol som hjälper henne till en bra position med bältet på plats för att åka säkert i bilen.

– Vi måste tyvärr börja tillämpa domarna direkt, säger Karin Palmqvist.

Finns det möjlighet att ompröva beslutet?

– Det kan man, men Försäkringskassan behöver rätta sig efter den lagstiftning vi har. Det har vi gjort i det här beslutet.