Därför lämnar politikerna Norrköping

De högprofilerade vänsterpartisterna Deniz och Peter Butros lämnar Norrköpingspolitiken och flyttar till Stockholm.

31 maj 2019 17:15

– Det är egentligen bara av familjeskäl vi flyttar. Vi vill komma närmare min familj nu när Ilyas snart är nio månader. Men det känns tråkigt att lämna Norrköpingspolitiken förstås. Både jag och Peter har varit aktiva länge och vi har velat ha en stor roll i Norrköpingspolitiken, eftersom vi båda har en idé om hur vi vill att samhället och Norrköping ska se ut, säger Deniz Butros, som är ett välkänt namn även i rikspolitiken.

I EU-valet var hon den näst mest kryssade V-politikern efter Malin Björk.

– Det är roligt, men jag tror att det är fler som känner att vi behöver fundera på varför V inte växte mer än vi gjorde när vi låg så bra till i opinionsundersökningarna. Samtidigt var det många vänsterpartier i Europa som gick ännu sämre än det svenska, exempelvis vårt systerparti i Holland.

Paret Deniz och Peter Butros har haft många politiska uppdrag. De har varit ledamöter i såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelsen. Dessutom har Deniz varit ordinarie ledamot i tekniska nämnden och Peter i utbildningsnämnden.

– Jag har jobbat mycket med miljö- och klimatfrågan och försökt få stan att ställa om och minska utsläppen, säger Deniz.

Hon är stolt över att ha fått igenom att kommunen ska investera i hållbara företag istället för i fossil industri och energibolag, som inte alltid har en förnybar verksamhet.

Peter Butros är glad över att ha varit med och stoppat besparingskraven på fritidsgårdarna.

– Jag har växt upp under ganska fattiga förhållanden, men är idag civilingenjör och har det ganska bra. Men jag ser fortfarande att det finns många som har det ännu sämre än jag hade det under min uppväxt. Många av dem bor i socialt utsatta områden, där det finns dåliga hallar och fotbollsplaner. Om fritidsgårdarna skulle stänga skulle inget finnas kvar, säger han.

Han pekar också på de förslag som V har lagt fram och som man uppskattar totalt ska kunna ge hela 1 500 nya jobb i Norrköping.

– Istället för att satsa mer på en allt större låglönesektor med lagerjobb, med dåliga arbetsvillkor och låga löner, vill vi satsa på en bransch som växer inom digitalisering och spelutveckling. Vi har också tittat mycket på Göteborg som har stora ungdomsturneringar som Gothia Cup, där tror vi Norrköping skulle kunna växa, säger han.

Oppositionsrådet Nicklas Lundström (V) beklagar att Deniz och Peter Butros flyttar.

– Det är så klart en förlust för Norrköping och en vinst för Stockholm. De har haft många uppdrag och är duktiga organisatörer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Petronella Uebel

Ämnen du kan följa