På måndag träffas det nyvalda kommunfullmäktige för första gången. Ett av de första besluten handlar om val av en ny ordförande. Redan där skulle de fyra oppositionspartierna tillsammans kunna rösta bort Kvartettens förslag, men det kommer de inte att göra.

– Vår plan är att Kvartetten ska få styra, säger Bengt Sand, som är en av Moderaternas förhandlare i arbetet efter valet.

I övrigt vill han inte säga så mycket förrän efter de diskussioner om en eventuell valteknisk samverkan som Moderaterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ska ha senare i dag.

– Vi ser det inte som något annat än att rösta om posterna. Vi ser inte att vi kommer att samverka politiskt under perioden, säger han.

Man kan undra varför Moderaterna alls diskuterar en samverkan med två partier som de inte brukar vara jätteöverens med politiskt. Samarbetet gör det möjligt för de båda mindre partierna att få dela på en oppositionsrådspost, vilket de annars inte skulle kunna få.

Vad får de ge Moderaterna i utbyte?

– Det kan jag inte gå in på. Det jag kan säga är att det viktiga för oss är att titta på hur vi kan få mer borgerlig politik i Norrköping, säger oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

Hur kan ni få det genom att samverka med MP och V?

– Det kan verka lite motsägelsefullt, men vi har tänkt rent strategiskt och ser att det ger oss moderater möjlighet att ha fler personer i nämnderna och framförallt handlar det om att vi får ett förhandlingsläge under hela mandatperioden.

Rent matematiskt innebär en valteknisk samverkan mellan M, V och MP att alla de fyra oppositionspartierna tillsammans får ett mandats övervikt mot den styrande Kvartetten inte bara i fullmäktige, utan också i kommunstyrelsen och i de stora, tunga nämnderna, som till exempel utbildningsnämnden.

– Då kommer Kvartetten att tvingas förhandla inför varje beslut och det är ju så att det sitter tre borgerliga partier i Kvartetten. Vår tro och förhoppning är att de ska vända sig till Moderaterna i en del frågor, säger Sophia Jarl.

På det sättet hoppas hon på mer borgerlig politik.

– Vår tanke är att vi på lång sikt ska stärka vårt varumärke som Moderater och få förtroendet att leda Norrköping.

På kortare sikt räknar hon med att de fyra oppositionspartierna visst ska kunna komma överens i en del frågor som inte direkt har med politik att göra. Hon pratar om behovet av olika utredningar, till exempel vad en elevplats i skolan egentligen kostar, och bättre underlag inför beslut.

– Men vi kommer ju inte att lägga fram något gemensamt budgetförslag, säger Sophia Jarl.