NT har berättat om Hultet i stadsdelen Kneippen, som boende i området vill behålla som parkmark. Men kommunala bolaget Hyresbostäder vill bygga fyra nya flerfamiljshus där. Redan i 2014 beslutade Bygg- och miljöskyddsnämnden om bygg- och marklov, men beslutet överklagades till Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen och även Mark- och miljööverdomstolen. I slutet av 2016 konstaterade Mark- och miljööverdomstolen att det saknades så kallat marklov, vilket omöjliggör bygget trots att det finns bygglov. Domstolen hävdade att bygglovet bara kan nyttjas om trädfällning tillåts på fastigheterna och att bygg- och marklovet ska behandlas i samma lovbeslut. Kommunen återfick ärendet.

– Själva bygglovet skickades tillbaka från Mark- och miljööversdomstolen. Hyresbostäder inkom med kompletteringar kring trädfällningen, säger bygglovsingenjör Nirmala Kahrimanovic.

En del träd har redan fällts.

– Man kan inte bevara träd när det ska byggas, förklarar hon.

Snart ska Bygg- och miljöskyddsnämnden ta ett nytt beslut om bygg- och marklovet:

– Vi kommer att ta samma beslut, säger hon.

Men först ska närmast berörda få en möjlighet att yttra sig till den 15 november.

– Det ska byggas fyra hus, med garage under mark, säger Nirmala Kharimanovic som räknar med att även kommande beslut överklagas:

– Det finns grupper som vill behålla parkområdet. Det finns en detaljplan med byggrätt, men alla har rätt att överklaga.