Då blir det byggstart för Ostlänken

Upphandlingen är inte klar ännu, men en byggstartsceremoni för Kardonbanan är planerad till mitten av november.

17 augusti 2017 05:30

Därmed kan man säga att Ostlänksbygget har kommit i gång.

– Vi planerar för att upphandlingen går som den ska och att vi får in acceptabla anbud, säger Youssef Hassib, projektledare på Trafikverket.

Upphandlingsprocessen beräknas vara klar till månadsskiftet september-oktober.

– Direkt efter det är det byggstart, säger han.

Kommunen och Trafikverket har diskuterat Kardonbanan under många, många år. Godsspåret från Åby till hamnen på Händelö ska ge en effektivare godshantering och har stor betydelse för hamnen. Tillsammans med de broar och vägar som också krävs beräknas kostnaden till ungefär 670 miljoner kronor.

Ostlänksbygget gör Kardonbanan ännu viktigare. För att höghastighetsjärnvägen ska få plats måste den nuvarande godsbangården flyttas. På sin väg mot hamnen kommer Kardonbanan att passera den nya godsbangården, som ska byggas på Malmölandet.

För två år sedan undertecknade kommunen och Trafikverket en avsiktsförklaring. Den innebär att Trafikverket tagit över ansvaret för planeringen och byggandet av Kardonbanen. Kostnaden ska delas lika mellan verket och kommunen. Exakt vad kostnaden för kommunen blir återstår att se.

Först var planen att bygget av Kardonbanan skulle ha startats i våras.

– Men vi var tvungna att invänta en byggstartslista från regeringen. Utan den var finansieringen inte säkrad, förklarar Youssef Hassib.

Trots förseningen på ett halvår räknar han med att Kardonbanan ska vara klar i tid för att tågen ska kunna börja köra på den år 2021 som planerat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa