Chefen måste sluta – efter kritiken

Stadsmuseets chef får sluta efter de arbetsmiljöproblem som arbetsplatsen haft. Det bekräftar kultur- och fritidsdirektör Maria Modig.

17 maj 2019 13:30

Vi har tidigare kunnat berätta om problemen på Stadsmuseet som gjorde att museets chef Bror-Tommy Sturk omplacerades. I samband med att problemen kom fram i dagens ljus tillsattes en kartläggning av arbetsmiljön på arbetsplatsen. Nu är den klar. Ett av resultaten av undersökningen är att Stadsmuseets chef får sluta.

– Bror-Tommy Sturk kliver av sin roll som chef. Det blir Pär Bäckström som närmast innehaft tjänsten som direktör för Kommunservice på Kommunstyrelsens kansli som kliver in, säger kultur- och fritidsdirektör Maria Modig.

Hon vill inte ge några som helst omdömen om den förra chefen. Om han exempelvis varit en dålig chef och därför byts ut.

– Ett ledarskap kanske fungerar vid ett tillfälle. Men vid ett annat fungerar det inte alls. Vi bedömer att det är så nu, säger hon.

LÄS MER: "Jag hade ändå tänkt att sluta"

Enligt Maria Modig visar kartläggningen av arbetsmiljön på Stadsmuseet att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte har varit helt tillfreds. Det har också funnits brister i struktur och organisation.

– Som jag ser det behövs ett engagerat ledarskap. Vi har också sett att vi behöver komma till rätta med arbetsbelastningen. Alla kan inte springa på allt. En viktig lärdom är också att informationen till personalen måste bli bättre och lika. Det går inte att informera i korridorerna, säger hon.

Tycker du att du gjort allt vad som krävs för att lösa problemen på museet?

– Så här långt har jag, efter omständigheterna och utifrån mina möjligheter, gjort det jag kunnat. Men det kommer att ta tid och det är olyckligt att arbetet med att förbättra arbetsmiljön sammanfaller med besparingskrav, säger hon.

Den nya chefen är tillförordnad. När kommer en ordinarie på plats?

– Pär Bäckströms uppgift blir bland annat att skapa en bra arbetsmiljö med tillit. Det kommer att ta tid. Jag kan inte säga när en ordinarie finns på plats, säger Maria Modig.

Det lokala skyddsombudet Theres Furuskog väger sina ord när hon kommenterar resultatet av arbetsmiljöundersökningen. Hon berättar att det varit stressande för personalen att gå och vänta på vad som ska ske. Om den gamle chefen ska komma tillbaka eller inte. Om det kommer att ske reella förändringar av verksamheten.

– Jag kan bara konstatera det har funnits ett ledarskapsproblem under lång tid här. Väntan har varit jobbig. Det finns anställda som mått dåligt av att gå och vänta ytterligare tid på vad som ska ske, säger skyddsombudet.

Nu kommer inte den gamla chefen tillbaka. Vad säger du om det?

– Det känns som ett välgrundat beslut. Vi får en tillförordnad chef med gedigen bakgrund som ledare, säger Theres Furuskog.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roland Klinga

Ämnen du kan följa