Boende i Kneippen kräver att träd återplanteras

Några boende i kvarteret Kneippen har tillskrivit Bygg- och miljöskyddsnämnden i Norrköping och begärt att träd återplanteras på grönområdet Hultet.

25 april 2017 07:30

Kommunens bostadsbolag Hyresbostäder ville för några år sedan bebygga fastigheten Höken 4-8 i Kneippen, men grannarna i området – som kallas för Hultet – protesterade mot byggplanerna eftersom de värnade om de gamla träden. Skogen avverkades, men någon bostadsproduktion blev det inte – efter diverse juridiska turer fastslog Mark- och miljööverdomstolen att det inte går att bebygga tomten enligt gällande detaljplan, eftersom så många värdefulla träd – som ger karaktär åt området – har avverkats. Mark- och miljööverdomstolen har i en dom den 20 oktober i fjol upphävt Bygg- och miljöskyddsnämndens beslut om marklov.

– Mark- och miljööverdomstolen har remitterat ärendet till kommunen och där ligger det just nu. I avvaktan på vad kommunen beslutar har vi städat upp tomten, säger Lars Löfgren, informations- och marknadschef på Hyresbostäder och tillägger:

– Det finns en gällande detaljplan som säger att det ska finnas bebyggelse på marken.

Men grannarna stretar emot:

– Det här är en lång process som pågått sedan 2009, säger Per Wirén som bor i närheten av grönområdet och som tillsammans med grannen Björn Albrechtsson undertecknat skrivelsen till Bygg- och miljöskyddsnämnden, i vilken de begär att träd återplanteras. De vill att träden ska vara i liknande storlekar och av samma antal som de som tagits bort.

– En stor lönn och ekar har tagits ner, liksom en ask. Svenska ädelträd – och en del "skräpträd" som asp, säger Per Wirén.

I skrivelsen till kommunen påpekas att Hyresbostäder, på egen risk – innan marklovet vunnit laga kraft – avverkade ett stort antal träd på fastigheten Höken 4-8. Det skedde den 27 mars och 7 april. Avverkningar som både Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen bedömt som olagliga och i strid med detaljplanen.

– Hyresbostäder har fått bygglov, men kan inte använda marken, säger Björn Albrechtsson och tillägger:

– Vi vänder oss till kommunen, eftersom den äger marken, så får den gå på Hyresbostäder. Vi är inga rättshaverister, och har inget emot byggnationer i Kneippen. Nu vill Hyresbostäder bygga mitt emot Hultet, på andra sidan Linköpingsvägen, och det har vi inget emot. Men vi vill behålla grönområdet.

NT har sökt kommunalrådet Reidar Svedahl (L), ordförande i Bygg- och miljöskyddsnämnden, men han har inte varit anträffbar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Johansson

Ämnen du kan följa