MBL-förhandlingen, som hölls förra veckan, avslutades i oenighet.

- Vi anser att vi fick för kort tid på oss för att kunna ta ställning på ett bra sätt. Vi ska vara med i processen och kunna påverka så att vi i samförstånd kan komma fram till kloka och bra beslut, säger Marie-Louise Jonander, ordförande i Kommunal i Norrköping.

Information via NT
Den 27 september fick facket information om det ekonomiska läget för nämnden och om förslaget att lägga ner Timmermannen, Hallegården och Östergården. Samma dag fick den personal som var i tjänst information. Övrig personal fick informationen i Norrköpings Tidningar dagen efter och det tycker inte facket är bra.

Den 4 oktober hölls MBL-förhandlingen.

Central förhandling
Kommunal anser att nedläggningarna skulle få konsekvenser för hemtjänsten och dess personal. Dessutom tror facket att kommunens kostnader för utskrivningsklara personer som blir kvar på sjukhus kommer att öka om antalet platser på äldreboenden minskar.

Facket hade velat förhandla om varje enhet för sig och fått se underlag för varje område för att kunna bedöma hur trycket på hemtjänsten och dess personal kommer att öka.

Nu har Kommunal begärt en central förhandling. Vård- och omsorgsnämnden skjuter på sitt sammanträde tills den förhandlingen varit. Planen nu är att nämnden ska ta ställning till förslaget att lägga ner Timmermannen på ett sammanträde den 24 oktober. Hallegården och Östergården tas inte upp förrän i december.