Bankpalatset kan bli bostäder

Det gamla bankhuset vid Tyska torget kan bli bostäder igen, precis som när det var nybyggt, men med mindre lägenheter än då.

12 februari 2017 20:00

Huset, som är ritat av arkitekt Gustaf Wickman, byggdes år 1900 och då höll banken till i bottenvåningen och bankdirektören bodde i en av de rejält tilltagna våningarna ovanför. Nu används byggnaden till största delen som kontor, liksom grannhuset – ritat av arkitekt Bo Sundberg och byggt 1971.

Fastighets AB L E Lundberg vill få göra om båda husen till bostäder, med kommersiella ytor i bottenvåningarna. Dessutom vill bolaget få bygga till två våningsplan på det nyare huset så att det kommer upp i samma höjd som det gamla.

Sammantaget skulle förändringarna kunna ge ungefär 40 nya lägenheter.

Detta kräver en ny detaljplan och förslaget till stadsplaneringsnämndens sammanträde på tisdag är att en sådan ska tas fram.

I stadsbyggnadskontorets skrivelse till nämnden står att bostäder centralt i Norrköping är välkommet, men att läget samtidigt innebär utmaningar med tanke på till exempel buller.

Byggnaderna har stort kulturhistoriskt värde vilket innebär att förändringarna kräver stor hänsyn till stadsmiljön och befintliga värden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa