Planen: Anrika huset ska byta färg

Länsstyrelsen säger ja till fastighetsägarens nya skisser över hur Gamla tullhuset ska förändras i och med att det ska bli restaurang. Nu väntar man på bygglov.

Norrköping 10 november 2019 08:00

I maj sade Länsstyrelsen i Östergötland nej till några av de ändringar fastighetsägaren ville göra för att förvandla byggnadsminnet Gamla tullhuset till restaurang. Efter att skisserna bearbetats av fastighetsägaren och en arkitektbyrå, i nära samråd med länsstyrelsen, ger man nu grönt ljus.

– Projektet går framåt, åt rätt håll i alla fall, säger Peter Bodefalk, vd för Spinnhuset Fastighets AB.

 

Gamla tullhuset har, innan det byggnadsminnesförklarades, genomgått flera renoveringar där originaldetaljer gått förlorade. I och med den tilltänkta omgörningen avser fastighetsägaren att återställa byggnaden. Genom utredningar har man bland annat fastslagit att färgen inte stämmer överens med originalfärgen och nu planerar man därför att göra om detta.

– Det blir en sandstensfärgad kulör som går åt det rosa hållet. Sen blir det gråskala på rusticeringar, de som är lite gråbeige i dag, och fönstren blir i guldockra.

Tror du att ni kan få reaktioner på färgbytet?

– Det är möjligt. Vi har försökt att reda ut vad det varit för färg från början och landat i det här. Jag tror att det är en positiv förändring.

 

Planen på att bygga ut fastigheten mot söder med en inbyggd glasveranda, samt att ansluta en restaurangbyggnad till byggnadsminnets västra gavel, fick avslag hos länsstyrelsen i maj och därför har man tänkt om.

– Den biten har vi strukit helt nu. Länsstyrelsen har varit väldigt tydlig med att vi inte får bygga något mellan den befintliga byggnaden och vattnet.

Länsstyrelsen godkänner nu i stället en begränsad håltagning på västra gaveln för att skapa en förbindelse till en paviljong väster om byggnaden. Paviljongen – som ska ha bar och restaurang – är tänkt att vara på en yta om cirka 100 kvadratmeter.

– Paviljongen kommer bryta av och vara i glas och mässingsplåt. Den måste underkasta sig tullhuset, så i höjd är den något lägre än tullhusets flyglar.

 

I länsstyrelsens beslut skriver man att de föreslagna åtgärderna inte leder till att det kulturhistoriska värdet minskar. Ärendet registrerades hos kommunen den 30 oktober och ligger nu i väntan på bygglov. 

Vem den tilltänkta krögaren är vill Peter Bodefalk inte gå ut med innan man fått bygglov, detsamma gäller visualiseringar. Inledningsvis var planen att vara igång hösten 2019, men nu satsar man i stället på hösten 2020.

– Det är vår målsättning i alla fall.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa