Ansvarig medger fel efter politikernas kritik

Louis De Geers styrelse ska granska sitt eget agerande i samband med studieresan till Paris och champagnedistriktet.

23 november 2018 20:00

– Politikerna har uttryckligen talat om att vi inte gjort rätt, då har vi gjort fel och får göra på ett annat sätt, säger Eric Stuart (S), ordförande i det helägda kommunala bolaget Louis De Geer konsert och kongress.

I augusti reste 22 av de 23 fast anställda vid Louis De Geer på en fem dagar lång studieresa till Disneyland i Paris och till champagnedistriktet. Personalen bjöds vid tre tillfällen på vin och öl trots att Norrköpings kommuns regler för internrepresentation inte medger det.

– Det är klart att det ska göras på rätt sätt, jag har fått mig en tankeställare, säger Eric Stuart.

– Jag ska gå tillbaka till styrelsen och föra ett konstruktivt samtal utifrån det som uppdagats om resan. Vi måste fundera på vilket sätt vi ska bedriva kompetensutveckling för vår personal i fortsättningen.

I tidigare artiklar har Liselotte Andersson, tillförordnad VD för bolaget, sagt att hon fattade beslutet om att bjuda på alkohol. Nu tar Eric Stuart på sig ansvaret.

– Jag är van från min bransch där det är sagt att vi ska vara oerhört försiktiga med alkohol, högst ett glas vin eller öl, men den gränsen är faktiskt ännu lägre i kommunen. Här gäller nolltolerans. Jag måste ställa om. Jag har uppenbarligen gett fel signaler till tillförordnade VD:n när jag sagt ok till att bjuda på ett glas öl eller vin.

Eric Stuart har ännu inte attesterat räkningarna, däribland från restaurangbesöken, från resan till Frankrike.

När du säger att du fått dig en tankeställare, kommer du låta alla få betala vin och öl själva?

– Har jag sagt en sak så får jag stå för det. Troligen kommer jag att attestera fakturorna.

Eric Stuart har under de senaste dagarna haft korta samtal med både Rådhus AB:s ordförande Lars Stjernkvist och kommunens personaldirektör Per-Olov Strandbergom resan.

– Sitter man på den här platsen (som bolagets ordförande red:s anm) ska man jobba för bolagets bästa. Ägarna måste prova om jag är rätt person och jag måste själv fundera på om jag är det, så är det.

Kan du förstå att den här studieresan väckt reaktioner bland politiker, kommunanställda och andra Norrköpingsbor?

– Självklart kan jag förstå det. Problemet eller utmaningen är att vi bedriver en verksamhet som är konkurrensutsatt på marknaden. Vi konkurrerar med andra kommunala bolag och privata bolag om att få till så många besökare som möjligt till stan. Men det är annorlunda att sitta ett kommunalt bolag, det är en väsentlig skillnad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Petersson

Ämnen du kan följa