- De har tagits ur tjänst och finns inte kvar inom äldreomsorgen tills vidare, bekräftar kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

Beslutet grundar på den otrygghet som anhöriga och personal känner, trots tidigare vidtagna åtgärder.

- De senaste dagarna har det kommit fram att anhöriga och även personal och politiker inom vård och omsorg fortfarande känner en oro.

- Det viktigaste är att ta hänsyn till de anhörigas trygghet, säger Lars Stjernkvist.

Fredagens beslut togs av kommunens personalkontor och vård- och omsorgskontoret, som också varit i samråd med Lars Stjernkvist.

- Det formella beslutet tas alltid av ansvariga tjänstemän, men de lyssnar även på vad anhöriga och vi politiker säger. Jag tycker att det är ett klokt beslut.

De två undersköterskorna är fortsatt anställda av kommunen.

- Om de ska återvända till andra uppgifter inom kommunen eller om vi ska hitta andra lösningar får bli en senare fråga, säger Lars Stjernkvist.

Det var i mars i år som anställda på äldreboendet på Sandbyhov slog larm om att två i personalen behandlat flera omsorgstagare illa. Bland annat ska en person ha tryckt tillbaka en spya in i munnen på en brukare när denne börjat kräkas. De stängdes av från sina tjänster under en kortare tid, men fick sedan komma tillbaka till arbetsplatsen och då motta skriftliga varningar.