Alliansen vill lägga ner Apelgården

De fyra allianspartierna i Norrköping säger ja till att lägga ner Timmermannens äldreboende, men föreslår en nedläggning av Apelgården i stället för Hallegården och Östergården.

24 oktober 2012 00:00

I dag ska vård- och omsorgsnämnden diskutera det ekonomiska läget. Nämnden går mot underskott i år och saknar 40 miljoner till verksamheterna nästa år.

På bordet finns vård- och omsorgskontorets förslag om att lägga ner Timmermannen i Hageby och att nämnden i december ska ta ställning till hur det blir med Hallegården i Skärblacka och Östergården i Åby.

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet har ett eget förslag. Det är att lägga ner Timmermannen och Apelgården på Sandbyhovsområdet.

Apelgården och Ekhöjden är enheter som äldrevården planerar att lämna helt eftersom lokalerna är svåra att anpassa till moderna krav. De ska ersättas med nya äldreboenden.

- Måste man göra en så obehaglig och drastisk åtgärd som att stänga äldreboenden borde man ta något av dem som ändå ska stängas relativt snart, säger Gunnar Asserhed (FP), andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

När det gäller Timmermannen motiverar han alliansens inställning bland annat med husets höjd och svårigheter vid en eventuell brand. Partierna föreslår också att tre kommunalt drivna äldreboenden läggs ut på upphandling nästa år.

- Det kanske inte ger någon vinst, men vi behöver lite olikheter mellan äldreboendena, säger Gunnar Asserhed.

Vård- och omsorgschef Lars Carlsson förklarar att kontoret redan övervägt en stängning av Apelgården, men förkastat det alternativet eftersom det inte skulle ge de långsiktiga effekter som behövs för att nämnden ska klara sin budget kommande år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall