Årets Tillväxtföretag: Magnentus

"Med passion för Norrköping och sina fastigheter har Magnentus, med kvalitet och känsla i fokus, under det senaste decenniet bidragit till att Norrköpings innerstad växt och blivit mer attraktiv för såväl boende, arbetande som besökare."

Årets Energipris: AGA AB och Lantmännen Agroetanol AB

"Vinnare av årets energipris har gjort medvetna och betydande investeringar i hållbara lösningar som har stärkt Norrköpings position inom området miljöteknik, där restprodukter som ingen vill ha omvandlas till råvaror som många behöver. I ett unikt samarbete har årets pristagare utvecklat en process där restprodukten koldioxid kan tas om hand och omvandlas till kolsyra, som sedan kan användas till såväl kolsyrade drycker som till kylmedel och brandbekämpning."

Årets ledare: Kiriakola de Luca, vice VD, Top Städ AB, Norrköping

"Med mångfald i centrum har Kiriakola de Luca skapat en framgångsrik verksamhet som vuxit långt utanför Norrköping. Med en modern värdegrund har hon gjutit stolthet hos sin personal. I ledarskapet finns en stor ödmjukhet och en ständig vilja att alltid utveckla verksamheten."

Årets Ambassadör: Upplev Norrköping

"Genom ett målmedvetet och hårt arbete har man lyckats sätta Norrköping på den internationella besökskartan. Många turister planerar numera in Norrköping som en del av sin semester och många Norrköpingsbor får glädje både av fina aktiviteter och turisternas shoppingpengar! Bolaget har på ett föredömligt sätt lyckats attrahera och genomföra flera stora evenemang de senaste åren. Dam-EM i fotboll, Bråvallafestival samt utställningar som ”Titanic”, ”Harry Potter” och nu i år ”NASA, a human adventure” har på ett tydligt och positivt sätt satt Norrköping på kartan både nationellt och internationellt."

Årets Miljöpris: Biototal

"Med långsiktigt hållbara lösningar mellan stad och land, där gammalt blir nytt, ligger detta innovativa företag i den cirkulära ekonomins framkant. En expansiv verksamhet i tre regioner och i synnerhet den nyetablerade försök- & kretsloppsgården Fransberg i Norrköping visar på stark tilltro till lokal utveckling och gott entreprenörskap."

Årets Företagare: Trikåby

"Norrköping har stolta traditioner som textilstad men den eran finns numer mest kvar som vackra byggnader med nya verksamheter. Ett undantag finns och det är Trikåby beläget som namnet säger i Åby i en modern fastighet anpassad till verksamheten. Genom sitt stora intresse för ny teknik och utveckling i en bransch som nästan helt försvunnit från Norrköping visar Håkan och Kristina Arvidsson att det fortfarande går att bedriva textilföretagande i staden. De har med sitt nischade företag visat stort mod med långsiktig medveten investering som visat sig vara helt rätt."