Vård- och omsorgsnämnden räknar med att i år göra ett underskott på 25 miljoner kronor och för att klara den framtida finansieringen av verksamheten föreslås nu nedläggning av hela boendeenheter.

Är ett förslag
- Det här är bara ett förslag men inget är klart förrän nämnden tagit beslut i oktober, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande, kommunalrådet Mona Olsson (V).

Det här menar hon är åtgärder som både ska innebära besparingar och dessutom få till trygghetsboenden.

- När vi tittat på den demografiska utvecklingen framöver såg vi att det finns en möjlighet att göra det här och därmed också kunna gynna tre olika områden i Norrköping, säger Mona Olsson.

Tanken är inte att ta bort de gamla lokalerna utan att bygga om dem och anpassa dem för trygghetsboenden.

- Det har varit ett glapp. Vi har haft hemtjänst och vi har särskilt boende, men vi har inte haft något däremellan. Med ett trygghetsboende är tanken att man ska klara sig med hemtjänst och då minskar behovet av antal platser, säger hon.

Om nämnden tar beslutet om nedläggning av boendeenheter kommer de boende att erbjudas förtur till lediga lägenheter på andra äldreboenden. Kommunen står då för flyttkostnaderna.

Mona Olsson är också noga med att tala om att ingen personal förlorar sin anställning

- Vi är överens om att vi inte ska försämra bemanningen inom hemtjänsten eller äldreomsorgen på något sätt och vi vill absolut inte röra funktionshinderomsorgen, säger hon.

Men hur tjänar ni något när ni ändå ska ha lokalerna kvar?

- Vård- och omsorg äger inte lokalerna och när det gäller trygghetsboenden har inte vi personal där mer än för att ansvara för en träffpunkt, säger Mona Olsson.

En vikariebank
Det innebär att betydligt färre kommer att behövas på de nya trygghetsboendena och personalen som inte kommer att vara kvar hamnar då i vikariebanken. Dessutom räknar man med att det under de närmaste åren blir en hel del pensionsavgångar och dessa ersätts då inte.

- Konsekvensen på sikt blir också att vi inte tar in nya till vikariebanken, utan den kommer att fyllas av den här personalen, säger hon och tillägger att alla pusselbitar ännu inte är på plats.

Varför väljer ni inte att lägga ned någon enhet på Sandbyhov?

- Det finns en plan för det i vår investeringsplan för att byta ut de enheterna successivt, så det har inte varit aktuellt, säger Mona Olsson.