Ålder och oro ger rätt till äldreboende

Trots att hemtjänsten kan tillgodose den 91-åriga kvinnans fysiska omvårdnadsbehov har hon rätt till plats på äldreboende.

6 augusti 2014 11:13

Det anser nu förvaltningsrätten sedan kommunens beslut om avslag till en plats överklagats.

I januari fattade kommunen sitt beslut efter att kvinnan ansökt om plats på ett äldreboende. Visserligen klarade hon då en hel del själv. Hon hade barn som hjälpte henne och från kommunen fick hon bland annat trygghetslarm, matdistribution och daglig hjälp från hemtjänsten.

Kvinnans barn oroade sig emellertid för att att kvinnan har en viss minnesnedsättning och vid ett tillfälle inte använde trygghetslarmet, trots att hon ramlat och gjort sig illa. De oroade sig för att deras mamma blev allt mer isolerad, bland annat för att hon har en längre sträcka att åka till närmaste träffpunkt. Kvinnan själv ville gärna få möjlighet att äta vällagade måltider i gemenskap med andra människor.

Vård- och omsorgsnämnden ansåg att kvinnan kunde söka en annan bostad på den öppna bostadsmarknaden och dessutom få mera hjälp från hemtjänsten om det skulle behövas. Någon rätt till äldreboende hade hon inte, enligt nämnden.

Förvaltningsrätten håller med om att kvinnans fysiska omvårdnadsbehov kan klaras med hemtjänsten, men anser att andra faktorer måste vägas in i bedömningen av vad som kan anses vara en skälig levnadsnivå. Med tank på kvinnans ålder kommer hennes hälsoproblem och hjälpbehov snarare öka än minska, konstaterar rätten. Det tillsammans med hennes minnesnedsättning, oro och sociala isolering gör att förvaltningsrätten kommit fram till att kvinnan har rätt till en plats på äldreboende.

Kommunen kan överklaga förvaltningsrättens beslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall