Stadsplaneringsnämnden har tidigare godkänt att Bosnisk Islamska Församlingen i Norrköping föreslås få köpa mark mellan konstgräset på Nya Parken och Skarphagsleden. I planerna ingår bönerum och en samlingslokal. Och ett tillstånd om att få uppföra en minaret.

 

Känsligt?
En ny detaljplan håller för närvarande på att tas fram, men just ordet moské sägs inte rakt ut i de kommunala handlingarna.

Artikelbild

| Här, mellan konstgräset och Skarphagsleden, ska moskén ligga.

 

Varför inte? Är det för känsligt?

 

- Jag har ingen aning om varför, säger Björn Lunnerdal, överingenjör på kommunens mark- och exploateringskontor. Den handläggare som har haft ärendet har det inte kvar.

Artikelbild

| Här, mellan konstgräset och Skarphagsleden, ska moskén ligga.

 

Konstgräsplanen
- Och jag vet inte inte om det anses som känsligt.

Artikelbild

 

Markanvisningsavtalet omfattar hörnet mellan Skarphagsleden och Ektorpsgatan, granne med konstgräsplanen.

 

Alltså på mark som ägs av kommunen och inte av Idrottsparksbolaget.

 

I samband med planerna på bostäder på Berget kommer Skarphagsleden att göras smalare, vilket gör att det finns mer yta att bygga på.

 

Får säga sitt
Men den närmaste grannen, Parken Event & Arena, idrottsparksbolaget som ägs av IFK Norrköping och som i sin tur äger konstgräset, är inte tillfrågad om vad de tycker om en moské.

 

- Nej, inte vad jag känner till, säger ordförande Peter Hunt, till NT. Jag har bara läst om det i pressen. Och jag har heller ingen aning om vad det kan innebära för oss.

 

Enligt Björn Lunnerdal får berörda grannar säga sitt under det samråd som ingår i ett detaljplanearbete.

 

Bör stå i planhandlingen
Men att det rör sig om en moské kommer antagligen inte att skrivas in i den formella planen.

 

- Men det bör nog stå i själva planhandlingen, säger han.

 

Några direkta byggplaner har inte Idrottsparksbolaget för området vid konstgräset.

 

Likvärdiga alternativ
I affären med kommunen ingår att om träningsplanen exploateras, ska bolaget ordna ett likvärdigt alternativ. Om inte, sänks kommunens årshyra med två miljoner.

 

- Vi har inga planer för konstgräset, utan kommer att fortsätta med verksamheten som tidigare, säger Peter Hunt.

 

Fotnot: Minaret är namnet på det torn som vanligtvis finns intill en moské.