50 tjänster tas bort i Norrköping

Kriminalvården tar bort cirka150 tjänster från nationella transporttjänsten, NTE, och bantar huvudkontoret i Norrköping med 50 tjänster.

14 mars 2019 17:57

Sammanlagt ska Kriminalvården minska sin personalstyrka med 200 tjänster. Detta uppger Sekotidningen.

– Först ska man dock se om det går att omplacera berörd personal. Kriminalvårdare behövs på anstalter och häkten, så de som vill får sannolikt arbete där. Ingen kommer att sägas upp, säger Christer Hallqvist, ordförande för den fackliga organisationen Seko Kriminalvård.

Den verkliga besparingen blir istället olika pensionslösningar och att vakanta tjänster inte tillsätts. Varje gång någon slutar i verksamheten, ska det prövas extra noga om hen behöver ersättas.

Årets underskott för Kriminalvården ligger på 560 miljoner kronor och väntas öka under året. Kriminalvården har därför begärt ett extra tillskott på cirka 800 miljoner kronor för 2019.

– Ledningen hoppas att vårbudgeten ska ge mer pengar så att vi inte ska behöva sparar ännu mer eller helst inte alls, säger Christer Hallqvist.

Om det inte blir nya pengar, vad händer då?

– Vi anser att det inte går att spara på anstalter och häkten. Kriminalvårdare kan inte sägas upp av säkerhetsskäl. Så den enda lösningen är att fortsätta spara i överbyggnaden. Jag tror att kostnaderna för it-systemen är enorma och att det finns möjlighet att spara där.

Samtidigt som Kriminalvården ska spara en halv miljard kronor är det platsbrist på framförallt landets häkten. Men även på anstalterna. Dubbelbeläggning i häktescellerna är en akut lösning, på vissa orter används polisens arrestlokaler.

– Två i varje cell fungerar inte överallt och det går inte att lägga in en madrass i varje rum. Luften räcker inte till, helt enkelt. Öppna fönster är inte en möjlighet, säger Christer Hallqvist till Sekotidningen.

Han menar att det är svårt att säga hur problemet snabbt ska kunna lösas. Kriminalvården inventerar alla möjliga lokaler, exempelvis den nedlagda anstalten i Härnösand, men stänger också lokaler som inte uppfyller krav på brandsäkerhet.

– Det tar många år att bygga nytt. Även lösningen med baracker tar tid, man räknar med att det tar mellan tre och sex månader att få dem på plats. Baracker kan inte ställas upp var som helst, alla anstalter och häkten har inte tillräckligt med mark innanför skalskyddet, säger Christer Hallqvist.

Arbetet med att minska kostnaderna inom Kriminalvården kommer att pågå resten av 2019 och in på nästa år.

Fotnot: Vi var i kontakt med Kriminalvårdens pressjour vid 17-tiden på onsdagen, men då fanns ingen person tillgänglig för att svara på frågor kring hur huvudkontoret i Norrköping kommer drabbas av neddragningarna.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Grip

Ämnen du kan följa