50 år har gått sen NU 64

Det är 50 år sedan Norrköping kände behovet av att brösta upp sig inför omvärlden som staden med det blomstrande näringslivet, den starka industrin, den "nya" hamnen och det vitala kulturlivet. Under tre sommarveckor satte NU 64 sin prägel på hela Norrköping.

10 juni 2014 17:38

Invigningen av Lindökanalen 1962 hade effektfullt bättrat på Norrköpings pondus som ledande hamnstad. Samtidigt började minnet av den omtalade konst- och industriutställningen vid Sylten 1906 falna i alarmerande takt. Norrköpings ledande krafter ville hitta på något för att "sätta staden på kartan" igen och få ut budskapet om den egna förträffligheten.

Lösningen blev Norrköpingsutställningen, NU 64, som pågick från den 26 juni till och med den 19 juli 1964.

Med Himmelstalund som högkvarter skulle Norrköping, då Sveriges fjärde största stad, lanseras som en enda stor framgångssaga på flera plan. Från industrin till kulturen. Från näringslivet till skärgården.

– Det har hänt så mycket i Norrköping som bör kunna tillvinna sig allmänt intresse, sa borgmästare Sven Lutteman som en förklaring till Norrköpings enorma satsning på NU 64.

Kung Gustaf VI Adolf invigde, utställarna kom i hundratals, dagarna var späckade av aktiviteter och det byggdes nytt och modernt på flera håll. NU 64 blev också, på flera sätt, en stor framgång med runt en halv miljon besökare under de tre veckorna. Ungdomens egen happening vid Himmelstalundsbadet, Nu i natt, såg dock ett tag ut att sluta i kaos när 60 000 personer trängdes på en begränsad yta för att höra artister som Chubby Checker och Billy J Kramer. Situationen räddades av ett kraftigt regn vid 23-tiden som skrämde bort en stor del av massorna.

Bo Sylvan, som då var vikarierande lektor på Norrköpings konstmuseum och dessutom verkställande ledamot i en av NU 64:s många planeringskommittéer, har än i dag bevarat utställningen i ljust minne.

– En stor succé, sammanfattar han. Inte minst med tanke på att det kom så många besökare. Allt handlade om att manifestera Norrköping som en stad där allt var möjligt. Samtidigt var det med skräckblandade tankar vi gick in i utställningen. Ett par år tidigare hade en liknande utställning i Landskrona slutat i ekonomisk katastrof. Tack och lov gick det bättre för Norrköping.

Ett syfte med NU 64 var att lyfta fram Norrköping som transportcentrum. Lindökanalen hade öppnat upp hamnen för större fartyg och snabbare transporter. Flyget, järnvägen och E4:an kompletterade den ideala bilden.

– Det var en stad i omvandling, säger Bo Sylvan. NU 64 fångade det bra. En större utställning hade aldrig gjorts tidigare i länet.

Hans eget skötebarn, konsten, fick också stort utrymme under NU 64. Utställningen Svenskt 60-tal presenterade alla de betydande svenska konstnärerna och idéutställningen Konst i offentlig miljö lyfte tidigt fram den monumentala konsten.

– Två mycket viktiga utställningar, menar Bo Sylvan. Det var första gången som möjligheterna med konsten i den offentliga miljön presenterades.

Ett betydelsefullt inslag i NU 64 var också Norrköpings stads egen utställning om hur Norrköping skulle se ut i framtiden. Djärva, men kontroversiella, planer på breda körbanor och rader av parkeringshus i de centrala kvarteren presenterades. "Är man för restriktiv mot trafiken söker sig de bilande andra mål, till exempel till shoppingcentra med stora parkeringsplatser på vad som för var rena landet och då förtvinar stadskärnan", skrev representanter för Norrköpings stad i ett resonemang som är lika aktuellt än i dag.

– Framtidstron var stark i Norrköping vid den här tiden, säger Bo Sylvan. Jag som kom utifrån upplevde det starkt. Men stadens planer var samtidigt läskiga. Det var fantastiska arkitektoniska värden som skulle försvinna. Kritiken blev hård. Det blev ingenting med projektet Stad i omvandling. Istället drog saneringsvågen igång några år senare.

Den, 1970-talets rivningsvåg, talades det tyst om under NU 64.

Då visades ett välkammat Norrköping upp från sin bästa sida.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!