31 åtalas för jättefusket

31 personer åtalas för att ha varit inblandade i det organiserade fusket med högskoleprovet. Av dessa har 23 personer åtalats för brottet grov osann försäkran som begåtts när de själva skrivit provet.

26 oktober 2018 12:12

Den stora nyheten när stämningsansökan blev offentlig i härvan med det avancerade fusket med högskoleprovet är att så många personer varit inblandade i upplägget. 23 av de som nu åtalas är personer som försökt fuska sig till högre resultat på högskoleprovet. Enligt stämningsansökan, som lämnades in till Norrköpings tingsrätt på fredagsförmiddagen, har de använt avancerade tekniska hjälpmedel under provet för att ta emot de rätta svaren.

Åklagarna anser att åtgärderna är förslagna och sammantaget systemhotande, och har utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form som kan påverka antagningssystemet till högskolan.

Fem personer – bland andra de två bröder och deras pappa som suttit häktade misstänkta för inblandning i härvan – åtalas för en rad fall av medhjälp till osann försäkran.

Enligt åklagarna ska de ha främjat de personer som velat fuska sig till högre resultat genom att förse dem med teknisk utrustning, som vad avsedd att obemärkt kunna ta emot information och sända ut de rätta svaren.

Dessutom åtalas två kvinnor för grovt penningtvättbrott sedan de vid upprepade tillfällen hämtat upp stora summor kontanter i förvaringsfack på centralstationerna i Malmö, Stockholm, Göteborg, Norrköping och Lund. Sedan har de förvarat och transporterat pengarna till en av de huvudåtalade i härvan i Lund.

Enligt åklagarna ska de ha gjort detta för att dölja att kontanterna härrör från brott. Brotten anses vara grova eftersom det rör sig om stora summor, sammanlagt i vart fall en miljon kronor.

Vidare åtalas den äldre brodern, som suttit häktad som misstänkt för inblandning i fusket, för övergrepp i rättssak.

Fyra personer – de två bröderna, den äldre broderns tidigare sambo och en 21-årig man från Lund – åtalas även för grovt bokföringsbrott, skattebrott och grovt penningtvättbrott. Enligt åtalet ska de ha åsidosatt att upprätta bokföring över bland annat de intäkter de fått in i fuskverksamheten under åren 2015 till 2018. Intäkterna ska, enligt åtalet ha uppgått till sammanlagt drygt 10,5 miljoner kronor.

Åklagarna yrkar på att de tre männen ska meddelas näringsförbud eftersom de grovt åsidosatt vad som ålegat dem i näringsverksamhet och gjort sig skyldiga till brott.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Petronella Uebel

Ämnen du kan följa