"Normalt läge på Stockholmssjukhusen"

17 januari 2020 15:12

Efter en period av störningar råder det nu ett mer normalt läge på flera av akutsjukhusen i Region Stockholm.

Det visar den sjätte och avslutande rapporten från Region Stockholm som beskriver läget inom sjukvården under jul, nyår och trettonhelgen.

Vid veckans chefläkarmöte rapporterades ett mer normalt läge i vården. En bidragande orsak till det stabilare läget är att fler verksamheter för icke-akut vård har startat igen efter helgerna och att husläkarmottagningarna har kunnat ta emot fler patienter.

Det var direkt efter nyår som rapporter kom om att det rådde ett kaosliknande tillstånd på vissa av regionens sjukhus. Läget på Södersjukhusets akutmottagning var extra ansträngt, där både läkare och anhöriga beskrev situationen och liknande den vid en "krigszon".

En orsak till kaoset uppgavs ha varit it-störningar på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, vilket gjorde att ambulanser dirigerades till Södersjukhuset i stället. Detta i kombination med att färre patienter än vanligt kunde skrivas ut, resulterade i att patienttrycket blev mycket stort.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT