Mutmisstänkt chef riggade upphandling

Den mutmisstänkte toppchefen har varit i blåsväder tidigare. När mannen arbetade på Rikspolisstyrelsen fanns misstankar om en riggad upphandling i Linköping.

21 maj 2010 12:02

På torsdagen valde överåklagare Gunnar Stetler, chef för riksenheten mot korruption, att begära den mutmisstänkte chefen häktad.

Mannen är på sannolika skäl misstänkt för tre fall av grovt mutbrott och två fall av grov trolöshet mot huvudman. Brotten ska ha begåtts i Norrköping under åren 2006 - 2010 (se faktaruta).

 

Gunnar Stetler var på torsdagen fortsatt förtegen om utredningen:

- Men eftersom det rör sig om grovt mutbrott får man dra slutsatsen att det är allvarligt. Vanligtvis handlar det om betydande belopp.

Överåklagaren vill inte berätta om fler personer är misstänkta eller sitter frihetsberövade i ärendet.

Kriminalvårdens generaldirektör, Lars Nylén, säger:

- Jag vet att polisen har lämnat in en framställan om att få en massa kopior på handlingar som rör fastighetsfrågor i Kriminalvården.

Den misstänkte har arbetat i toppositioner på flera myndigheter och rekryterades av Lars Nylén till Kriminalvården. Mannen arbetade tidigare på Rikspolisstyrelsen och anklagades 2006 för att ha riggat en upphandling i Linköping.

 

Upphandlingen rörde lokaler till polisens administrativa centrum. Två anbud kom in. Trots att Garnisonsfastigheter erbjöd ett billigare alternativ och större ytor valde polisen lokalerna i Tornet.

Rikspolisstyrelsen gjorde senare en utredning som visade att utvärderingen av de två anbuden var "kraftig vinklad eller till och med riggad".

Rikspolisstyrelsen pekade ut den nu brottsmisstänkte mannen som ansvarig. Detta ledde dock inte till något rättsligt efterspel. Inte heller gick det att riva upp det ingångna hyresavtalet.

 

Riksrevisionen, som har till uppgift att granska statlig verksamhet, har tidigare kritiserat Kriminalvårdens upphandlingsverksamhet.

Enligt Riksrevisionen var Kriminalvårdens interna styrning och kontroll av upphandling inom fastighetsområdet otillfredsställande. Riskrevisionen upptäckte också brister i konsultavtal.

 

Häktningsförhandlingen mot toppchefen kommer att hållas i Norrköpings tingsrätt i dag, fredag, på eftermiddagen.

Toppchefen försvaras av advokat Rune Brännström:

- Han bestrider att han skulle ha gjort sig skyldig till brott på alla punkter.

Hur har din klient reagerat?

- Han är ganska lugn och samlad.

<p>Fakta</p>

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt. Riksrevisionens uppdrag är att granska den statliga verksamheten och medverka till god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten.

Myndigheten leds av tre riksrevisorer som efter samråd med varandra beslutar om vad som ska granskas. Riksrevisionen har en styrelse som ger förslag till budget för myndigheten och beslutar om vilka granskningar som riksdagen ska ta ställning till.

Riksrevisionen började sin verksamhet den 1 juli 2003 och tog då över det statliga revisionsansvaret från föregångarna Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket.

Källa: Riksrevisionen

 

De påstådda brotten

Toppchefen inom Kriminalvården är misstänkt för följande brott:

Grovt mutbrott i Norrköping, 2006-2010.

Grovt mutbrott i Norrköping, 2006-2009.

Grovt mutbrott i Norrköping, februari 2010.

Grov trolöshet mot huvudman i Norrköping, 2008.

Grov trolöshet mot huvudman i Norrköping, 2009-2010.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Quist/Corren