Dousa befarar att avarter och brister som uppstått i systemet kan omkullkasta det fria skolvalet. Ett av problemen är friskoleföretag som tullar på antalet undervisningstimmar:

Hade jag varit utbildningsminister hade de här koncernerna som drar ner på undervisningstid för att tjäna pengar på skolpengen antingen behövt förändra sig, eller helt gå under, säger han i en intervju med Svenska Dagbladet.

Enligt Lärarnas riksförbund kan undervisningstiden för en gymnasiekurs på 100 poäng variera mellan 50 och 110 undervisningstimmar.

Och ändå kan man behålla hela skolpengen, det är helt orimligt, säger Muf-ordföranden och nämner skolor som Jensen gymnasium och Kunskapsskolan, där eleverna ofta inte går heldagar som i andra gymnasieskolor.

Dousa är även kritisk till borgerligheten som han anser har nära kopplingar till friskoleföretagen:

Moderaterna och borgerligheten har suttit i knät på friskoleföretagen. Och värnat deras aktieägare snarare än elever, föräldrar och skattebetalare, säger han.