Fortfarande på torsdagen stiger rök upp från den 300 meter långa byggnaden i Spångsholm. En stor del är totalförstörd. Bara den norra nyare delen ser ut att vara oskadd.

Avspärrningsbanden har flyttats något närmare sedan onsdagskvällen. Då upprättade polisen ett säkerhetsområde på 300 meter från den kraftigt brinnande byggnaden.

Flera mindre grupper av personer står och samtalar vid de blåvita avspärrningsbanden. Det är anställda som inte får komma in på sina arbetsplatser på grund av risken för ytterligare gasexplosioner. Några personer med hobbybilar i lokalerna har kommit tillbaka till platsen efter en sömnlös natt.

Artikelbild

| Förstämning i Spångsholm dagen efter storbranden. Anställda i företagen samlades i klungor utanför avspärringen.

Hans Bäck äger bruket och har omkring 35 hyresgäster att ta hand om.

– Det är med blandade känslor man tittar på det idag. Jag var här hela natten. Sen är det en del vi har kunnat rädda och man får väl se det som positivt, säger han.

Omkring 50 procent av byggnaden är totalförstörd. Om det är möjligt och någon idé att bygga upp det igen har han inte tagit ställning till än.

Han kallar de värst drabbade till ett möte inne i Linköping på Stångå buss, som han också driver. Dit kommer också företrädare för försäkringsbolagen. Ett 20-tal personer med bistra miner samlas i ett trångt konferensrum.

Artikelbild

| Representanter från de värst drabbade företagen samlades till möte om framtiden.

Anders Finn är restvärdeledare. Han redogör för situationen och frågar runt vad företagarna har för avsikter.

Det största företaget i det gamla bruket är Artex som tillverkar bil- och tåginredning, stoppade möbler, ljudabsorbenter och andra inredningsdetaljer. Björn Samenius är delägare i bolaget som har fem andra produktionsenheter, två i Sverige och tre i Lettland. Anläggningen i Spångsholm är totalförstörd.

Artikelbild

| Fastighetsägaren Hasse Bäck räknar med att halva Spångsholms bruk är totalförstört.

– Vi är skakade, men inte uträknade, säger Björn Samenius.

Företaget har hyrt tillfälliga lokaler i Mjölby Stadshotell och letar nu nya produktionslokaler. Dessutom måste man köpa in nya maskiner. Ett 40-tal av företagets 240 anställda jobbade i Spångsholm.

Artikelbild

| Människor betraktade på avstånd branden i Spångsholm på onsdagskvällen. Explosionsrisken var stor.

Andra hårt drabbade företag är MVB som gör lastbilssläp, Utsiktsbyggarna/Spångsholm prefab, båda med tolv anställda, samt KW svets- och måleri.

Först på fredagen kommer man troligen att kunna inspektera lokalerna inifrån.