Enligt polisen hade två av varandra oberoende vittnen hört ett skott avlossats vid Herstadbergs marina i utkanten av Norrköping. Det ena vittnet ska också ha sett att ett okänt antal personer lämnade platsen i två bilar.

Polisen har varit på platsen och undersökt området. Hittills har dock inga fynd gjorts som tyder på att något ska ha beskjutits.

Spår som fimpar och skoavtryck har efter eventuella gärningsmän har dock säkrats och polisen har upprättat en anmälan om brott mot vapenlagen.

Artikelbild