Arbete Ersättningarna i de rättsfall som drivits av LO-TCO Rättsskydd låg på totalt 139 miljoner kronor i fjol. Det är en minskning från 198 miljoner kronor 2017 och den lägsta summan på åtminstone tio år, rapporterar tidningen Arbetet.

Enligt LO-TCO Rättskydds chefjurist Dan Holke är anledningen till sänkningen med 30 procent att antalet ärenden som gäller livränta har minskat kraftigt:

De stora beloppen blir just vid livräntor. Där kan det handla om miljonbelopp i ersättning i ett enda fall och antalet godkända arbetsskador har sjunkit dramatiskt de senaste åren, säger han.

De senaste tio åren har antalet livräntor som beviljats av Försäkringskassan minskat med 80 procent.

I fjol kom 1 188 nya fall in till LO-TCO Rättsskydd, det högsta antalet sedan 2012, samtidigt som 999 ärenden avgjordes.