Kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder visar bra siffror för perioden januari­–augusti i år. Det skriver man själva i sin delårsrapport. Investeringstakten är bra och bolaget ser fortsatta nyproduktionsprojekt. "Hög aktivitet för att förvärva mark/byggrätter för fortsatt nyproduktion", skriver bolaget i en kommentar i delårsrapporten.

Enligt er prognos kommer det att bli plusresultat i år. Vad beror det på?

– Enkelt uttryckt så följer vi budget och där ligger vi på ett resultat i storleksordningen 40 till 50 miljoner kronor. Vilket vi förväntas ha för att säkerställa vår förmåga att investera och utveckla våra hus och stadsdelar framledes. Vid sidan om det så gör vi också en reavinst på försäljningen av en del i Klockaretorpet till Heimstaden. Vilket är en extraordinär post i år, säger Lars Löfgren, marknadsansvarig hos Hyresbostäder.

Finns det några orosmoln?

– På kort sikt ser vi inga men som alla bostads- och fastighetsbolag är vi räntekänsliga och följer den allmänna ekonomiska utveckligen noga.

Ni förutspår bra uthyrningsläge i nyproduktionen. Hur ser intresset ut för kvarteret Domaren (gamla Bollen)?

– Spontanintresset är stort och vi har idag drygt 200 intressenter på Domarens 83 lägenheter. Vi kommer inom kort att inleda marknadsföringen och har goda förhoppningar om att möta ett stort intresse.

Ni berättar om bra resultat i kundenkät. 9 av 10 rekommenderar Hyresbostäder. Hur har det sett ut tidigare år?

– Genom åren har vi legat på runt 90 procent som rekommenderar oss och detta infriades även i årets mätning. Totalt tillfrågades hälften av våra hyresgäster i enkäten och svarsandelen var mycket goda 61 procent.

Ni lyfter fram några negativa händelser under perioden jan-aug 2018. Bland annat problematik med trångboddhet och olovliga andrahandskontrakt. Hur jobbar ni med att åtgärda detta?

– Genom ständig närvaro och att agera på störningar och tips. Genom uppsökande verksamhet och att agera med varning, rättelse och om det inte hjälper uppsägningar.

Ni påpekar att det fortfarande råder bostadsbrist. När räknar ni med att situationen ska ha stabiliserats?

– Med cirka 40 000 i vår intressegrupp och knappt 9 000 aktiva bostadssökande så ser vi att det kommer behöva byggas bostäder under lång tid framåt. Staden fortsätter växa och ska vi vara attraktiv stad behöver vi bostäder.