Många luras att köpa falska id-skydd

Allt fler köper id-skydd mot identitetsstölder. Men få vet att produkterna endast fungerar efter en kapning.

Flera stora aktörer vilseleder. Det är allvarligt, säger juristen Elin Steno till TT.

17 augusti 2016 06:59

Identitetskapningar är ett växande problem. Och i takt med att brotten ökar har marknaden av försäljning av id-skydd expanderat.

Det är vanligt att konsumenter lovas: "Så länge fakturan är betalad så går du skyddad".

Nu får 14 stora aktörer på den svenska marknaden skarp kritik av Konsumentverket, bland annat för vilseledande marknadsföring.

Produkten id-skydd marknadsförs som om den skyddar en mot att bli utsatt för en id-stöld. Men så är det inte, skyddet fungerar först när kapningen väl inträffat, säger Elin Steno, jurist på Konsumentverket, till TT.

Otydliga villkor

Konsumentverket är precis klar med en omfattande granskning av hur bolagen marknadsför produkten och avtalsvillkoren.

Id-skydden förekommer automatiskt i hemförsäkringar, och säljs som separata försäkringar eller tjänster.

Avtalsvillkoren är i många fall inte tillräckligt tydliga med vad man får hjälp med. Många hemförsäkringsbolag skriver till exempel att man kan få hjälp med att begränsa skadeomfattningen. Men frågan är vad det betyder.

Tillsyn av bolagen

Till följd av granskningen kommer Konsumentverket inleda löpande tillsyn av flera av bolagen - det är ännu oklart exakt hur många.

Det här kommer att leda till tillsynsärenden. Bolagen kommer få en skrivelse med de brister som vi har noterat. Sen får de yttra sig i frågan, säger Elin Steno.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT