"Många friskolor skulle tvingas slå igen"

- Om kostnaderna ska var desamma på friskolor och kommunala skolor så måste alla friskolor stänga, säger Jan Vikström, strategisk affärsutvecklare på Lärande i Sverige.

29 augusti 2014 16:07

Erlaskolan och Realgymnasiet i Norrköping är skolor som ingår i koncernen. Jan Vikström menar att många friskolor är oroliga över Socialdemokraternas förslag men samtidigt vågar de inte gå ut och säga ifrån.

– Många är rädda för att elever och föräldrar då ska tro att vi slår igen och då tappar vi ju våra elever. Vad jag menar är att om de här förslagen går igenom så leder det till att många friskolor kommer att tvingas slå igen i framtiden. Det finns ingen som kan driva ett företag utan att ha en vinst. Det går inte. Vi måste ha vinst för att kunna fortsätta investera, säger Jan Vikström.

Socialdemokraterna har lagt fram ett förslag där de vill att alla skolor ska ha samma antal lärare per elever samt samma lärarlöner. Samtidigt presenterade de en granskning av friskolekoncerner. Enligt Socialdemokraterna vill man hindra att friskolor drar ner på lärartätheten.

– Det finns friskolor som har en lägre lärartäthet men också de som har högre. Vi har mentorer som stöttar eleverna i klasserna men de finns inte med i statistiken. Där syns enbart lärarna, säger Jan Vikström.

Han tycker att friskolorna får för lite pengar redan som det är idag. Att de ändå lyckas få vinster är på grund av att de driver företaget på ett annat sätt. De jobbar tillsammans inom koncernen, tar del av varandras material och arbetar i lag.

– Det går inte att ha ett företag om det inte är vinstdrivande. Det är en omöjlig ekvation. Men för att få vinster tvingas vi tänka till och jobba effektivare, jobba på ett annat sätt och utanför boxen. Vi kan inte längre hålla på med samma lösningar och samma skola som det var förr, säger han.

Att det skulle vara färre elever som har behov av hjälp på friskolorna tycker varken Jan Vikström eller rektor Stefan Nemeth på Erlaskolan stämmer.

- Vi har alla typer av elever och flera som behöver särskilt stöd. Men vi jobbar på ett annat sätt. Redan när eleverna kommer hit så berättar vi vad de kan förvänta sig men också vad vi väntar oss. Vi ställer tydliga krav på att eleverna tar ansvar, kommer i tid till lektionerna, inte använder ett dåligt språk och annat, säger Stefan Nemeth.

Jan Vikström är övertygad om att friskolorna gör hela utbildningssystemet bättre.

– Vi måste tänka på kvaliteten och hur eleverna ska lära sig. Hitta ett bra och effektivt system för det och det tycker jag vi har gjort och gör, säger Jan Vikström.

Fakta: Så har S jämfört lärartätheten

Antal elever per lärare på landets största friskolekoncerner jämförs med rikssnittet på landets kommunala skolor.

På grundskolenivå ingår landets sex största grundskolekoncerner i jämförelsen.

På gymnasienivå inkluderas de tio största fristående gymnasiekoncernerna.

Enligt S siffror går det en lärare på 12,1 elever på kommunala grundskolor – jämfört med 17 elever på Kunskapsskolan Education.

På gymnasienivå är motsvarande siffra 11,7 elever kommunalt – jämfört med Hermods Group som uppvisar det högsta antalet elever – 16,8 – per lärare.

Källa: Socialdemokraterna (TT)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eliasbet Bergquist