Många afrikanska växter riskerar att utrotas

En tredjedel av Afrikas tropiska växer kan vara utrotningshotade. Det visar en preliminär beräkning som har publicerats i den vetenskapliga tidsskriften Science Advances.

21 november 2019 04:51

En grupp forskare har analyserat tillståndet för över 22 000 tropiska buskar, träd och örter i Afrika. De fann att 32 procent av arterna, nästan 7 000 stycken, borde klassas som sannolikt eller potentiellt utrotningshotade. De afrikanska regioner där flest växter ligger i riskzonen är Etiopien, centrala Tanzania, södra Kongo Kinshasa och skogarna i västra Afrika.

Hur många av världens växter som riskerar att dö ut har hittills varit svårt att bedöma eftersom det är ett enormt tidskrävande arbete att kartlägga och värdera tillståndet för de hundratusentals växarter som finns. Medan registret över rödlistade däggdjur och fåglar är någorlunda komplett, är listan över hotade växter full av luckor. Bara omkring 10 procent av växtarterna har utvärderats.

I ett försök att göra något åt detta lyckades forskarlaget, lett av Thomas Couvreur vid det Franska nationella forskningsinstitutet för hållbar utveckling, utföra en datoranalys med hjälp av information från en fransk forskningsdatabas.

Forskarna bedömde växternas tillstånd utifrån två kriterier som fastställts av den Internationella naturvårdsunionens (IUCN), som sköter den globala förteckningen över rödlistade arter. Antingen skulle populationen nylien har minskat eller så skulle den geografiska utbredningen ha avtagit.

Forskarna skriver att deras snabba metod är ett kostnadseffektivt sätt att inleda rödlistningsprocessen för ett stort antal arter, men att det fortfarande krävs omfattande internationella ansträngningar för att utvärdera alla växter i Afrika.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!