Den ensamstående pappan Emile Ratelband säger att han känner sig diskriminerad och kränkt på grund av sin ålder, inte minst i jakten på kärleken.

Jag känner mig mycket yngre än min ålder, jag är en ung gud, jag kan få alla tjejer jag vill men inte efter att jag berättar att jag är 69 år, säger han.

Emile Ratelband stödjer sig mot ett läkarutlåtande om att hans biologiska ålder motsvarar en person mellan 40 och 45 år. Han säger att han förgäves har försökt stoppa pensionsutbetalningarna till honom.

I dag kan vi välja vårt yrke, kön, och vår politiska och sexuella läggning. Vi har till och med rätt att byta namn. Så varför har vi inte rätt att byta ålder, säger han.

Domstolen har nu fyra veckor på sig att ta ställning till fallet. Mannens advokat Jan-Hein Kuijpers, som är ett känt namn i Nederländerna, har dock låga förväntningar.

Det här fallet saknar prejudicerande fall. Chansen att lyckas är minimal, men vi tycker att lagen måste utvecklas i takt med sin tid, säger Kuijpers.