Malaysias kungliga familjer ska under torsdagen rösta fram en ny regent efter det att kung Muhammad V abdikerat i början på januari. Enligt uppgifter ska den tidigare kungen ha gift sig med en före detta skönhetsdrottning från Moskva.

Den tillträdande kungen utses bland de nio kungliga familjerna från nio malaysiska delstater och röstas fram av ett råd bestående av sultaner. De fyra övriga delstaterna i landet deltar däremot inte.

Enligt lagen kan en kandidat bli vald som kung under förutsättning att personen inte är minderårig och att vederbörande faktiskt vill bli kung. En kandidat kan vara olämplig om han anses svag fysiskt eller psykiskt.

Det finns också en tydlig turordning när det gäller ämbetet som kung. Valet av kung grundar sig på att nio sultaner, från de nio delstaterna, roterar på positionen som kung och där den valde kungen sedan hamnar längst ner på listan. För att bli vald krävs en majoritet, fem röster, och skulle den valde kandidaten högst upp på listan av någon anledning tacka nej till att bli kung röstar man igen om den kandidat som står näst på tur.

Kungen väljs för en period på fem år och har en mestadels ceremoniell roll i landet.