Tidigare Ghost-medlemmar överklagar

De fyra tidigare medlemmarna i bandet Ghost förlorade i tingsrätten. Nu väljer de att driva fallet vidare i hovrätten.

7 november 2018 10:25

Den 17 oktober i år kom Linköpings tingsrätt fram till att det inte fanns ett så kallat enkelt bolag som skulle ge alla medlemmar i Linköpingsbandet Ghost rätt till inkomster från bandets skivutgivning och turnéer. Enligt rätten fanns det varken något skriftligt eller muntligt avtal mellan medlemmarna. Först 2016 ingicks ett sådant avtal.

Tingsrätten dömde därmed till bandledaren Tobias Forges fördel. De förlorande bandmedlemmarna –  Martin Hjertstedt, Henrik Palm, Mauro Rubino och Simon Söderberg – dömdes att betala Forges rättegångskostnader på drygt 1,3 miljoner kronor.

De tidigare bandmedlemmarna har nu genom advokat Michael Berg valt att överklaga domen till Göta hovrätt. I överklagandet skriver advokaten att "tingsrätten har gjort felaktiga bedömningar och kommit fram till felaktiga slutsatser".

De tidigare bandmedlemmarna kräver att hovrätten ska tvinga Forge – vid vite om 200 000 kronor – att redovisa bandets alla intäkter under åren 2011–2016. Dessutom kräver de tidigare bandmedlemmarna att Forge ska dömas att betala deras rättegångskostnader i tingsrätten på närmare 2,9 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Quist

Ämnen du kan följa