På grund av den senaste tidens torka har länsstyrelsen beslutat om eldningsförbud i hela Östergötland.

Det innebär att det är förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar.

Det är heller inte tillåtet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.

Artikelbild

| "Vi har god beredskap om en skogsbrand skulle bryta ut", säger Anders Finn

Grillning får genomföras vid permanent iordningställda grillplatser samt på villatomter i grillar. Med iordningsställd grillplats avses en plats byggd av betong, sten eller liknande.

Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats, meddelar länsstyrelsen.

Anders Finn uppger att det råder extrem torka i hela Östergötland.

– Om läget inte förändras radikalt den närmaste tiden står vi förmodligen inför en situation med ett bibehållet eldningsförbud resten av sommaren. Ett riktigt skyfall skulle inte förändra situationen, utan här krävs det riklig nederbörd under en längre tid, säger han.

Artikelbild

| Bra att ha när en brand bryter ut.

Räddningstjänsten tittar på hur torr marken är och det är värdena i de tre översta skikten som är intressanta.

De baseras på data som hämtas från SMHI och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Artikelbild

| Räddningstjänstens motorsprutor är ett effektivt redskap som snabbt kan kopplas upp när en brand uppstår.

Det översta skiktet är någon decimeter djupt, det andra ytterligare någon decimeter och det tredje upp till en meter.

– Vi kontrollerar siffrorna varje dag och i de två översta skikten ser vi samma värden som vid storbranden i Sala 2014, till och med högre, säger Anders Finn och berättar att räddningstjänsten står med en normal beredskap om en skogsbrand skulle bryta ut.

– Vi har dels det egna manskapet och den egna maskinparken med bland annat en handfull bandvagnar. Sedan kan vi inleda samarbete med Försvarsmakten, Sjöräddningssällskapet och en rad andra aktörer om det skulle behövas. Det finns också helikoptrar att tillgå.

Att det råder eldningsförbud är inte konstigt med tanke på omständigheterna, menar Anders Finn.

– Det finns säkert de som tycker att det är lite petigt, men riskerna är för stora just nu. Därför är det förbjudet att använda portabla grillar i skog och mark.

Att folk ringer och slår larm om bränder är bra, menar Finn.

– Men ibland önskar vi att de är lite mer säkra på sin sak. Vi tvingas då och då åka ut på så kallade onödiga larm och de skulle minska i antal om de som ringer har möjlighet att kontrollera om det verkligen brinner eller inte.

Räddningstjänsten kan räkna ut hur snabbt en brand kommer att sprida sig, utifrån den skogstyp det handlar om och i kombination med värdena i de olika markskikten.

– Beräkningsmodellen är hämtad från Kanada och tack vare den kan vi bestämma hur vi ska bekämpa elden.

Anders Finn betonar att det ligger ett stort ansvar på markägaren efter det att räddningstjänsten konstaterat att en skogsbrand är släckt.

– Det handlar om att bevaka så att det inte börjar brinna igen. Det kan handla om dygn, men också om flera veckor. Vi tittar såklart på personens förmåga att utföra jobbet. Handlar det om en människa med begränsad rörlighet undersöker vi såklart våra möjligheter att stanna kvar lite längre, men markägarna bör vara vaksamma på detta. Inte minst med tanke på att det kan bli ett försäkringsärende.

Länsstyrelsen är den instans som kan bevilja dispens från det nu gällandet eldningsförbudet.

Information om torkan och vilka regler som gäller när det gäller förbudet går att hitta på länsstyrelsens och räddningstjänsten östra Götalands hemsidor.