Rektorns svar om flaggbeslutet

Ordning, trygghet och säkerhet. Därför tillåter inte Birgittaskolan flaggor och symboler på studenternas utspring. Dessutom anser rektorn att det är inte är okej att hänga en flagga över sig som ett plagg.

– Flaggorna stör sikten för anhöriga som vill se studenterna. Det är inte heller okej att ha flaggan över sig som ett klädesplagg. Flaggor ska vördas. Det här ska handla om ett studentfirande, som ska kännas tryggt, säkert och respektfullt för alla oavsett nationalitet, religion eller annat. Vi har många nationaliteter på skolan, säger rektorn Magdalena Hammar.

Nyligen fattade hon tillsammans med elevhälsoteamet på skolan beslut om att inte tillåta flaggor. Man markerade också mot alkohol och mot tutor. Bryter studenterna mot detta är skolan beredd att beslagta materialet.Skolan behåller dock sin tradition att ha fanbärare med svenska fanan, och man pyntar också skolan i svenska färger.

– Dekorerar med svenska fanor gör vi utifrån att vi representerar det land som styr den skolform vi har agerat under och eleverna har examinerats utifrån, säger Magdalena Hammar.

Varför skaffar ni inte flaggor från de länder som finns representerade på skolan och använder dem på studentdagen?

– Det är inget som vi har resurser till.

Enhetschefen Maria Danielsson och tillförordnad utbildningsdirektör Tor Andersson, respekterar beslutet och hänvisar till rektorns ansvar för elevernas trygghet och studiero:

– Den här frågan ligger på rektorsnivå. Jag har förståelse för beslutet, men flaggorna innebär svåra gränsdragningar. Men mig veterligt är det inte någon annan skola i Linköping som har förbjudit flaggor. Det är samtidigt svårt att väga mot rätten att yttra sig, säger Tor Andersson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Svedin

Ämnen du kan följa