Rättsskandal att inte åldersbestämma

Riksdagsman Staffan Danielsson (C) JO-anmäler Migrationsverket. För fjärde gången. Skälet är detsamma som de tre tidigare gångerna. Uteblivna ålderskontroller av barn som söker asyl.

27 februari 2017 05:30

Danielsson har tidigare framfört, och står fast vid sin åsikt, att det har varit orimligt att Migrationsverket under många år inte ha genomfört några som helst ålderskontroller av människor som söker asyl som barn.

Ålderskontroller genomfördes i Sverige fram till 2012. Det upphörde när bland annat Barnläkarföreningen – som vägrade genomföra några tester – invände att det inte fanns några säkra metoder för att avgöra om någon var under 18 år. Dåvarande metod innebär att man tittade på tändernas, och handledens utveckling.

Han menar att när det är så många fördelar kopplat till att vara barn i asylprocessen, istället för vuxen, kan myndigheter inte blunda för att vuxna kan försöka utge sig för att vara barn.

– Att enstaka organisationer som barnläkarföreningen och advokatförbundet har haft så stor påverkan att politiker bara har vikt ner sig, det tvekar jag inte att kalla en rättsskandal, säger Staffan Danielsson.

Men just barnläkarföreningen sitter väl på kunskap om just barns utveckling?

– Nej, den expertkunskapen är det rättsmedicinalverket som står för.

Nu har återigen åldersbestämningar börjat göras – den här gången genom tandkontroll och mätning av knäleden – och det innebär att människor kan få sin ålder uppräknad. Det är den situationen som gör, säger Danielsson, att han nu gör sin fjärde JO-anmälan.

– Om nu tusentals afghanska asylsökande, som tidigare bedömts som barn, plötsligt betraktas som vuxna så utsätter man dem för stora trauman och riskerar till och med att driva dem till självmord.

Hade åldersbestämningar gjorts från början hade den situationen inte uppkommit, anser Danielsson. Men att inte återuppta åldersbestämningar är ingen lösning.

– Det är orättvist för dem som uppger sin riktiga ålder och det är olämpligt att vuxna män placeras på boende för barn.

Tror du att du får större framgång med den här anmälan än dina tidigare, som inte lett till något?

– Jag är alltid positiv.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt