Ökad psykisk ohälsa bland barn

Statistik från Bris nya årsrapport "Hur har barn det?" visar att fler barn än tidigare hör av sig med vittnesmål om mobbning i skolan, våld och psykisk ohälsa.

22 mars 2019 21:00

I tisdags släppte Bris sin nationella årsrapport "Hur har barn det? Om barns livssituation - trender, utmaningar och möjligheter". Rapporten avhandlar de tio vanligaste ämnena som tagits upp i Bris kontakt med barn mellan åren 2016-2018.

– Det kan vara kontakt via telefonsamtal, mail eller chattar, säger Maria-Pia Cabero, presskontakt på Bris.

Det finns ingen regional statistik på siffrorna då Bris inte kan se vart samtalen kommer från, eller får fråga barnen om det. Men över hela landet har åtta procent fler samtal kommit in till Bris.

– Dels kan vi se att det vanligaste ämnet som barn hör av med sig med är psykisk ohälsa i bred bemärkelse. Det kan handla om allt från oro och nedstämdhet till allvarligare samtal om självdestruktivitet och ätstörningar. Och framförallt är det de allvarligare samtalen som har ökat väldigt mycket, säger Maria-Pia Cabero.

Är det några andra siffror som står ut i rapporten?

– Vi har sett en ökning inom våld, övergrepp och kränkningar. Det kan handla om både fysiskt- och psykiskt våld samt sexuella övergrepp. Bland sexuella övergrepp såg vi en väldigt tydlig ökning av samtal under Metoo.

Barn som söker stöd hos Bris på grund av våld har ökat med 31 procent och sexuella övergrepp med 43 procent. Dessutom meddelas en stor ökning av mobbning i skolan med 48 procent fler kontakter kring detta.

– Där finns också många berättelser om att barnen inte upplever att skolan ger tillräckligt med stöd. Barn hör även av sig om brister i samhällets stödinsatser i hela ledet, säger Maria-Pia Cabero.

Kan ökningen också bero på att barn pratar mer om problemen?

– Där måste man nog se det, när man vill dra slutsatser, att de som hör av sig till Bris är de som behöver hjälp. I stort är Sverige ett ganska bra land för barn, men det är också flera tusentals som behöver hjälp.

Förutom trenderna och utmaningarna för barn har Bris gjort en analys över möjligheterna. Bris regionkontor i Öst har funnits i Linköping sedan maj 2018 och arbetar med två projekt för att främja barnens möjligheter och rätt i samhället.

–  Vi har gruppstöd i Skäggetorpsskolan två timmar i veckan för barn som kommit hit från andra länder. Sen har vi ett annat projekt tillsammans med Sveriges Stadsmissioner för att förbättra barnrättsperspektivet på skyddade boenden, säger Bris Regionsombud i Öst, Lena Gunnarsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Palmqvist