Ghost-rättegångens pris: 5 miljoner

Det blir nu upp till Linköpings tingsrätt att avgöra tvisten mellan fyra tidigare medlemmar i bandet Ghost och bandledaren. Domstolen behöver fem veckor på sig för att lösa den infekterade tvisten. Advokatkostnaderna uppgår till närmare fem miljoner kronor.

13 september 2018 12:03

Under sex förhandlingsdagar i Linköpings tingsrätt har de interna angelägenheterna i det framgångsrika hårdrocksbandet Ghost avhandlats in i minsta detalj.

På den ena sidan står fyra tidigare medlemmar – Martin Hjertstedt, Henrik Palm, Mauro Rubino och Simon Söderberg. På den andra sidan står bandledaren Tobias Forge. De tidigare medlemmarna begär att Forge ska redovisa bandets alla intäkter och kostnader för att i ett senare skede kunna kräva honom på ersättning. Forge har dock hävdat att det var han ensam som skapade Ghost och att de övriga medlemmarna endast fungerade som avlönade musiker utan rätt till insyn i ekonomin.

Alla försök att nå en förlikning har misslyckats och det blir nu upp till tre domare i Linköpings tingsrätt att ta ställning till vilken part som har rätten på sin sida. Domstolen anser sig behöva fem veckor på sig för att komma fram till en dom – som meddelas den 17 oktober.

Den part som förlorar tvisten riskerar att få betala betydande belopp i rättegångskostnader. Advokaterna som har företrätt de fyra tidigare bandmedlemmarna begär närmare 2,9 miljoner kronor i ersättning för det arbete som lagts ned. Advokaten som företräder Tobias Forge yrkar ersättning med drygt 2 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa