Danielsson (C) avstår att rösta

"Ja", säger en enig partistyrelse. "Avstår", säger den östgötske riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) som väljer att inte följa den egna partilinjen.

17 maj 2018 13:30

I och med lagförslaget – som mött hård kritik både från Lagrådet och Polismyndigheten – hoppas regeringen att omkring 9 000 unga ensamkommande som nekats asyl ska få en ny chans till uppehållstillstånd genom studier.

I slutet av april valde Centerpartiet att ställa sig bakom propositionen som är tänkt att träda i kraft den 1 juli.

– De medmänskliga konsekvenserna kommer att bli för stora om förslaget stoppas, sa Centerpartiets ledare Annie Lööf på partiets hemsida efter beslutet.

Nu väljer den östgötske riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) att lägga ner sin röst när lagförslaget går till omröstning i riksdagen i juni.

– Frågan är väldigt svår, men jag anser att det handlar om en amnesti och jag beklagar att man inte säger som det är från regeringens sida. I stället har man krånglat till det och säger att de ensamkommande får bedriva gymnasiestudier – oavsett om de är 15, 17 eller 30 år. Utan vare sig krav på närvaro eller att klara examen.

Av de 9 000 asylsökande som ska få en ny chans, var cirka 30 procent egentligen vuxna när de kom till Sverige, enligt Staffan Danielssons egen utsago:

– Ingen vet ju exakt, men starka indicier talar för att det handlar om 3 000–4 000 vuxna män. Det tycker jag är stötande.

Han hänvisar bland annat till statistik som Ekot tagit fram från våra grannländer. I Norge klassades var tredje ensamkommande som sannolikt vuxen, i Danmark var fjärde och i Finland var femte. I Sverige var det 1 av 20 som fick sin ålder justerad från barn till vuxen.

På Migrationsverket saknar man statistik över hur många unga ensamkommande som var över 18 när de anlände till Sverige, men ställer sig samtidigt frågande till Staffan Danielssons uttalande.

– Syftet med lagförslaget är att ge de unga som bedömdes som barn när de ansökte om asyl, men drabbades av långa handläggningstider och därmed hunnit bli vuxna, en ny möjlighet att få uppehållstillstånd, säger Irene Sokolow vid Migrationsverket och fortsätter:

– De som bedömts som uppenbart vuxna när de ansökte om asyl, har under hela processen betraktats just som vuxna. De personerna omfattas inte av förslaget, säger hon.

Från partiledningens sida beklagar man Staffan Danielssons beslut att lägga ner sin röst i kommande omröstning.

– Centerpartiet har internt ett mycket starkt stöd för beslutet att låta de ensamkommande unga få en ny möjlighet att ansöka om att få stanna för att gå färdigt sin utbildning eller jobba. Det är tråkigt att Staffan Danielsson väljer att avstå, säger Anders W Jonsson, förste vice ordförande och gruppledare för Centerpartiet.

Själv säger Staffan Danielsson att han har respekt för det beslut som partiet har tagit, men anser ändå att han har ett brett stöd bland Centerpartiets väljare.

Är det inte viktigt att följa partilinjen?

– Jag förstår om mina kolleger är besvikna på mig. Men den här frågan är viktig för mig. Jag röstar inte emot förslaget, men jag kan heller inte stödja det.

Han anser att frågan är misskött av Sverige sedan länge.

– Vi måste anpassa vårt regelverk till övriga EU-länder. Hade regeringen lagt fram ett förslag där man använt sig av medicinsk bedömning och säkerställt att de som nu får amnesti verkligen var under 18 år, hade jag med all säkerhet röstat ja. Men eftersom förslaget är för dåligt, kommer jag avstå att rösta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annelie Boström