Kristersson vill öka oppositionstrycket

Moderatledaren Ulf Kristersson vill öka pressen på regeringen.

Han hoppas bland annat kunna bilda majoritet för att slopa straffrabatten för unga.

19 oktober 2019 10:03

Inför de moderata ombuden på partistämman i Västerås lovade Kristersson att öka oppositionstrycket på regeringen.

Vi kommer att göra allt vi kan under resten av mandatperioden för att söka majoriteter i riksdagen som löser Sveriges problem, sade han i sitt stämmotal.

Kristersson ser möjligheter att åsamka regeringen nederlag i flera frågor. På en presskonferens pekade han främst på två.

Slopa straffrabatten

Den ena är att slopa straffrabatten för unga brottslingar mellan 18 och 21 år helt. Den rödgröna regeringen har presenterat en åtgärdslista mot brottsligheten där straffrabatten bara ska slopas vid grov och upprepad brottslighet.

Kristersson pekar på att det finns ett färdigt utredningsförslag, vilket gör att riksdagen kan ta initiativ till en lagändring på egen hand.

M-ledaren ser också en möjlighet att få igenom en lag om tillträdesförbud till bibliotek, badanläggningar och butiker. Han pekar på att det även i denna fråga finns ett färdigutrett förslag som gör ett riksdagsinitiativ möjligt.

Förslaget innebär att ägaren av en anläggning eller butik ska kunna gå till åklagare och begära att tillträdesförbud utfärdas för en person som riskerar att begå brott, allvarliga trakasserier eller orsakar andra ordningsstörningar. Om personen bryter mot förbudet ska han eller hon kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Majoritet saknas

Men för att driva igenom de två lagförslagen mot regeringens vilja, krävs att M får ihop ett majoritetsstöd.

Kristersson räknar med KD och SD. Men även stöd från C krävs, det räcker inte med att L ansluter sig.

Vi kommer diskutera med alla partier i justitieutskottet, det är så det går till, säger Kristersson.
Finns det majoritet där för ungefär denna politik, så kommer vi att gå fram med den.

Centerns rättspolitiske talesperson Johan Hedin gör dock tummen ned.

Jag är skeptisk till att lagstifta skarpt i utskotten i riksdagen eftersom riksdagens organisation inte är riggad för det, säger han.

Liberalernas rättspolitiske talesperson Johan Pehrson, stänger inte dörren, men säger:

Allra bäst vore det om regeringen tog initiativ, men om så inte sker är L öppna för att driva på i riksdagen kring även dessa frågor.

Ny Allians?

Moderaterna kommer även att försöka bilda majoritet för stramare migrationspolitik och för en mer kärnkraftspositiv energiöverenskommelse.

Även på de båda områdena är M inne på samma linje som KD och SD.

Kristerssons ambition till nästa val är att M ska vara den självklara regeringsbildaren. Just nu är dock partiet bara tredje störst i opinionsmätningarna, efter S och SD.

Kristersson underströk i sitt stämmotal att M är "samlingspartiet"

Efter nästa val vill jag att vi samlar det konstruktiva, pragmatiska och prestigelösa Sverige till en ny kurs för vårt land, sade M-ledaren.

TT: Vilka ska du bilda regering med?

Jag har lärt mig den hårda vägen av förra valet att jag inte kan inteckna hur andra partier ställer sig, men väljarna ska veta att en röst på M är en hundraprocentigt säker röst på en ny borgerlig regering som för borgerlig politik, säger Kristersson till TT.

TT: Hör SD till en borgerlig regeringskonstellation eller är det ett samarbetsparti?

Även den frågan återstår att se. Jag tycker att i väldigt många frågor nu så finns det parlamentarisk majoritet för en annan politik än den S och MP för, säger Kristersson.
Om det står sig tänker jag använda riksdagens förutsättningar för att bygga bra politik.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!