Kriminella gäng slåss om kontroll

Östergötland har i dag fler etablerade kriminella nätverk än någonsin. Gängen hamnar ofta i våldsamma konflikter då alla är ute efter samma sak: makt och pengar. Corren och NT har gemensamt kartlagt gängen.

17 februari 2014 07:00

På Östergötlands kriminella scen finns både motorcykelgäng med internationella förgreningar och lokala gatugäng med inflytande i utsatta stadsdelar. Correns och Norrköpings Tidningars gemensamma kartläggning visar att ett tiotal kriminella grupperingar är aktiva i länet just nu.

Stort antal kriminella nätverk

Hells Angels, Red & White Crew, Black Cobra, M-16, Gipsy Bloods, Asir, Bergagänget, Berga boys, Outlaws, Bandidos och X-team. Under de senaste åren har ett stort antal kriminella nätverk etablerat sig eller åtminstone visat intresse för att etablera sig i Östergötland. Och det är framför allt i länets största städer, Linköping och Norrköping, som gängen har flyttat fram sina positioner.

En person som tidigare rört sig i gängkretsar säger:

"Samhället har inga verktyg att arbeta med"

– Grejen med Östergötland är att det finns så många grupperingar samlade på samma ställe. Samhället har inga verktyg att arbeta med. Polisen kan punktmarkera de kriminella. De åker in i fängelse ett tag och värvar medlemmar. Sedan kommer de ut igen och allt fortsätter som förut.

I Norrköping är det framför allt den hierarkiskt uppbyggda mc-klubben Hells Angels som dominerar i den kriminella världen. I Linköping har det mer löst sammansatta nätverket Black Cobra haft en motsvarande roll. Gängen har målmedvetet byggt upp ett skrämsel- och våldskapital som de bland annat använder för att kontrollera den lukrativa narkotikamarknaden eller för att utöva utpressning mot företagare inom krog- och byggbranschen. Men gängmedlemmarna försörjer sig inte bara på narkotika. 

Människosmuggling, vapenbrott, narkotika och hot

– När man pratar om den här verksamheten tenderar det bara att handla om människosmuggling, grova vapenbrott, grova narkotikabrott, hot och utpressningar. Men den grova kriminella verksamheten spänner över all brottslighet. Incitamentet är att det ska ge vinning på ett eller annat sätt.

Det säger Conny Dahl, biträdande operativ chef på polismyndigheten i Östergötland.

Den kriminella världen befinner sig aldrig i ett statiskt tillstånd. När nya grupperingar vill ta sig in på de kriminella marknaderna uppstår våldsamma konflikter. Tillfälliga allianser och samarbeten kan uppstå när gängen bekämpar varandra.

Byter grupperingar

Det är inte heller ovanligt att gängmedlemmar byter grupperingar – vilket är ytterligare en anledning till att konflikter uppstår. Gängen drar sig inte för att använda skjutvapen. Mikael Kinnå, chef för Östgötapolisens kriminalunderrättelsetjänst, säger.

–De här nätverken angriper i första hand varandra. Det är deras grundfilosofi. Men under olyckliga omständigheter kan någon oskyldig komma till skada.

Samtliga granskade är män

Corren och NT har kartlagt närmare 100 personer i länet som enligt våra källor antingen tillhör de kriminella gängens kärna eller som tillhör den så kallade svansen; unga män som försöker att klättra i den kriminella hierarkin. De tillhör en utpräglat manlig miljö – samtliga granskade personer är män mellan 18 och 58 år gamla. De flesta är födda i slutet av 80-talet eller början av 90-talet och merparten har dömts för olika typer av brott.

Hells Angels domineras av män som är födda och uppväxta i Sverige. I de övriga kriminella nätverken i länet finns en relativt stor andel män som är första eller andra generationens invandrare. Många har vuxit upp i socialt utsatta stadsdelar i Linköping, Norrköping och Motala. Conny Dahl igen.

– Det vi ser i dag är en mer komplex bild. Det kan vara konstellationer utifrån en viss gängtillhörighet, men det kan också vara gängtillhörighet utifrån en viss etnicitet, det kan vara gängtillhörighet utifrån en viss familjekonstellation.

Oklart hur många som är inblandade

Hur många som totalt ingår i de kriminella nätverken med verksamhet i Östergötland är oklart. Polisen vill inte ens gå ut med en uppskattning. 

– När ska man bedömas ingå i en viss gruppering? Det är inte alltid glasklart. Om vi skulle gå ut och säga att det är 50, 500 eller 5 000 skulle det bli en sanning. Och jag vill inte ha den sanningen, för det är inte så konkret, säger Conny Dahl.

En ung man med ett förflutet i ett av de kriminella gängen i länet tror att situationen kommer att förvärras.

– Det kommer att bli värre med tanke på att många som sitter i fängelse kommer ut så småningom.

Har inte fått svar

Tidningen har i flera dagar försökt få kontakt med Peter Holfve via hans advokat. Vi har ställt ett antal frågor och väntar fortfarande på svar.

Vi har sökt Mansour Balevasi under flera dagar för en kommentar, och på söndagen kontaktade han ansvarig ut­givare för att tillbakavisa uppgifterna om att han skulle ha en koppling till Black Cobra. Tidningen har sökt Shahin Amani men inte lyckats få kontakt.

Süyar Gürbüz avtjänar ett straff på Kumla-anstalten. Tidningen har skrivit till Gürbüz och väntar på besked om intervju. I oktober 2013 JO-anmälde Süyar Gürbüz att den anstalt han då var placerad på nekade honom att ta emot besök av en journalist. I sin anmälan skriver Gürbüz bland annat att Asir aldrig varit en kriminell grupp utan ett namn som ”vi måste ha för att inte bli offer för alla gäng här inne”. 

 

Männen som styr gängen

Corren och NT har klartlagt närmare 100 personer i länet som tillhör de kriminella gängen.

Östergötland har i dag fler etablerade kriminella nätverk än någonsin.

Gängen hamnar ofta i våldsamma konflikter då alla är ute efter samma sak: makt och pengar.

Corren och NT har gemensamt kartlagt gängen och vilka är ledarna som styr dem.

Vi berättar också hur du själv kan bli indragen i deras ständiga kamp om mer makt och pengar.

 

 

 

BLACK COBRA

SHAHIN AMANI

38 år - Örebro

Av poliskällor utpekad som ledare för Black Cobra.

Bland annat dömd för grov misshandel, försök till utpressning, grovt vapenbrott samt grovt narkotikabrott.

 

 

 

 
MANSOUR BALEVASI 

33 år - Linköping

Av poliskällor utpekad som ledare för Black Cobra. Själv förnekar han den kopplingen.

Bland annat dömd för grov misshandel, hot mot tjänsteman, olaga hot och dopningsbrott. 
 

MAN 

41 år - Norrköping

Ingår enligt poliskällor medlem i Muslimska brödraskapet och anses ha nära kontakter med Black Cobra.

Bland annat dömd för försök till dråp och grovt vapenbrott.

 
 

 

MAN

32 år - Linköping

Har enligt poliskällor kopplingar till Black Cobra.

Bland annat dömd för misshandel, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

 

 

 

 

MAN

22 år - Linköping

Har enligt poliskällor kopplingar till Black Cobra.

Bland annat dömd för misshandel, våld mot tjänsteman och hot mot tjänsteman.

 

 

 
BERGAGÄNGET

  

 

MAN

30 år - Linköping

Av poliskällor utpekad som ledargestalt i Bergagänget.

Bland annat dömd för grov misshandel, olaga frihetsberövande och rån.


ASIR

 

 

SÜYAR GÜRBÜZ

37 år - Uppsala

Av poliskällor utpekad som ledare för Asir.

Bland annat dömd för grov misshandel, förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och grovt vapenbrott.

 

MAN

22 år - Linköping

Har enligt poliskällor kopplingar till Asir.

Bland annat dömd för grov misshandel, olaga tvång och våld mot tjänsteman.

 

 

 

GIPSY BLOODS

MAN

24 år - Linköping

Har enligt poliskällor kopplingar till Gipsy Bloods. Bland annat dömd för grov olovlig försäljning av alkoholdrycker, misshandel, och stöld.
 

 

 

MAN

25 år - Linköping

Har enligt poliskällor kopplingar till Gipsy Bloods. Bland annat dömd för misshandel, försök till grov stöld, olaga hot och våld mot tjänsteman.

 

 

 

MAN

27 år - Linköping

Har enligt poliskällor koppling till Gipsy Blood. Bland annat dömd för grov olovlig försäljning av alkoholdrycker och grovt narkotikabrott.

 

 

HELLS ANGELS

PETER HOLFVE

47 år - Norrköping

President för Hells Angels i Norrköping. 2010 dömdes han till tre månaders fängelse för misshandel och övergrepp i rättssak. Även dömd för grov misshandel och olaga hot.

 

 

MAN

38 år - Norrköping

Medlem i Hells Angels. Dömd för bland annat misshandel och grovt vapenbrott. Dömdes i tingsrätten för ett mord inne på High Chapparal, friades senare för det i hovrätten.

 

 

 

MAN

36 år - Norrköping

Utpekas av poliskällor som en av ledarfigurerna inom HA i Norrköping.

 

MAN

54 år - Norrköping

Utpekas av poliskällor som en av ledarfigurerna inom HA Norrköping.

 

 

 

Vet du mer om gängen?

Mejla till tipsa@nt.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!