Kommunen sågas - först att mista licens

Barnavårdsutredningar i Norrköping avviker så mycket från Socialstyrelsens utredningsverktyg att kommunen nu förlorar sin licens.

15 juli 2013 13:42

–·Bristerna är allvarliga eftersom verktyget ska se till att barnets förhållande blir korrekt utredda, säger Mary Nilsson, Socialstyrelsen.

Barns behov i centrum (BBIC) är ett stöd för utredning och dokumentation vid insatser som riktar sig mot utsatta barn. Socialstyrelsens granskning visar att allvarliga brister föreligger i Norrköpings kommuns arbete med verktyget och att kraven inte uppfylls för en ordinarie licens. Norrköping är den första kommunen i Sverige som förlorar sin ordinarie licens för BBIC.

–·Vi bedömer att kommunen inte lever upp till licensvillkoren, vilket är allvarligt. BBIC är frivilligt men kommunen har förpliktat sig att följa en viss struktur. Ska man ha licens så måste man leva upp till det man undertecknat, säger Mary Nilsson, chef för vägledningsenheten på Socialstyrelsen.

Nio slumpvis utvalda placeringsärenden i Norrköping har granskats av Socialstyrelsen. I inget av de nio fallen användes anvisningar för läkarundersökning, vilket ska göras enligt BBIC. Enligt Socialstyrelsen finns starka bevis för att placerade barn har sämre fysisk och psykisk hälsa.

–·Man bör låta barnet bli undersökt av läkare i samband med att man överväger insatser för barn, säger Mary Nilsson.

Uttrycker förvåning

Rapporten uttrycker också förvåning över att socialnämnden i Norrköping inte avser att göra mer inom sin egen förvaltning för att uppmärksamma oupptäckta hälsoproblem hos varje enskilt placerat barn.

Samtal missades

Samtal med barn ingår

i BBIC-systematiken, men det genomfördes barai ett av sju möjliga ärenden som granskades. I det fallet slutfördes inte samtalet. Som skäl anges att intervjuformulären som används upplevs för tidskrävande och omfattande.

–·Om man inte har samtal med barnen missar man viktig information som kan ligga till grund för bedömningen. Det är också viktigt att barnen ska känna att någon lyssnar på vad de säger, säger Mary Nilsson.

Kan söka villkorad licens

Ungefär 150 kommuner i Sverige har licens för BBIC genom Socialstyrelsen. För Norrköpings del innebär upphävandet av ordinarie licens att man får ansöka om en villkorad licens, och kommunen kan efter åtgärder åter söka om ordinarie licens.

–·Vad det här har inneburit för barnen kan vi inte säga, eftersom vi inte granskat så djupgående. Utredningarna som gjorts kan för all del vara rättsäkra och riktiga. Men för Social-styrelsen är det viktigt att barnens förhållande blir korrekt utredda, och det innebär för oss att man använder BBIC rätt, säger Mary Nilsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!