Kloster med status i Krokek

Markradarundersökningen slog alla med häpnad. Krokeks kloster var mycket större än man trott. Om några veckor sätts spaden i jorden.

6 april 2006 04:00
Marie Ohlsén och Ann-Charlott Feldt från länsmuseet räknar inte med att hitta några guldskat-ter.
- Men små saker som kan berätta väldigt mycket, säger Ann-Charlott Feldt.
Skoleleverna i Krokek ska få veta mera om klost-ret och en allmän visning blir det också i sam-
band med utgrävningar-na.

<span class="mr">"På tiggarstråt igen"
</span>Sommaren 2004 bjöd Krokeks Hembygdsförening in representanter för länsstyrelsen, länsmuseet, kommunen och kyrkan till en diskussion om forskning och en utgrävning av klostret. Ulf Svensson är samordnare och det är också han som skakat fram pengar till den första delen av arbetet från olika fonder.
- Nu är vi på tiggarstråt igen, säger han.
Kartor och dokument har studerats. Under 2004 och 2005 gjordes undersökningar av området med markradar.

<span class="mr">Stort och statusfyllt
</span>- Vi hade aldrig fattat riktigt hur stort klostret var, säger Ann-Charlotte Hertz, stadsantikvarie. Det måste ha varit en väldigt viktig plats.
Marie Ohlsén berättar att forskningen visar att det var fina familjer som gav medel till klostret.
Det måste ha haft sta-
tus.
- Vi måste gräva för att verkligen bekräfta det vi sett, säger Marie Ohlsén.
Vecka 17 är det dags.
Stora delar av klostret ligger under det som kallas ödekyrkogården, men fortfarande är en kyrkogård i bruk. Där får man inte
gräva. I första svängen blir det resterna av den byggnad man tror har varit förråd som undersöks närmare.

<span class="mr">Forskningsprojekt
</span>Marie Ohlsén och Ann-Charlott Feldt från länsmuseet tycker det är mycket spännande. Det här är ett forskningsprojekt, säger de. Annars får de mest gräva för att det ska byggas hus eller väg någonstans och då får de inte styra så mycket själva.
Ann-Charlotte Hertz funderar över vad klostret kan ha betytt för Krokeks näringsliv. Man har hittat en plats med väldigt mycket slagg som kan betyda
att där fanns järn- eller kopparframställning. Och så är det ju marmorn förstås.
Krokek ligger vid en äldre färdväg som bland annat var en del av de medeltida kungarnas eriksgata. Det var en viktig rastplats för dem som reste genom Kolmårdsskogarna.
Just vid gränsen mellan Östergötland och Sörmland låg Vårfruklostret, ett franciskanerkloster, som säkert hade munkar från flera
europeiska länder. Strax bredvid klostret låg gästgiveriet.
Klostret etablerades mellan 1420 och 1440 och stängdes på 1540-talet.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall