Flytt av påstigning för elever upprör

Från och med måndag åker inte Östgötatrafiken in och hämtar skolbarnen vid resecentrum i Rimforsa som ska till Värgårdsskolan i Kisa. Istället får de 160 skolbarnen gå på bussen på den hårt trafikerade riksväg 23/34, på påstigningsplatsen, några meter söder om rondellen.

14 augusti 2019 20:00

– Det här är inte alls bra. Själv åker jag dagligen buss till Linköping och går på bussen här och ser varje dag barn som springer över riksvägen för att hinna med skolbussen, säger Rimforsabon Roy Lindhout som har en dotter som börjar årskurs åtta på Värgårdsskolan.

– Man är ju rädd att det ska hända henne eller andra barn någonting, då olycksrisken ökar och inte minst på morgonen när det står 160 barn plus andra resenärer vid busshållplatsen, säger Roy Lindhout.

De bussar som kör skolbarnen från Rimforsa är turer som ingår i Östgötatrafikens ordinarie linjetrafik. Kinda kommun har med andra ord inte upphandlat skolskjutsarna på sträckan, vilket man har gjort för skolskjutsarna från bland annat Björkfors, Hycklinge, Horn och Tidersrum.

– Skolbarnen från Rimforsa har fått var sitt busskort och det är skillnaden, övriga barn åker på upphandlade linjer, säger stabschef Cecilia Dahlqvist på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Mattias Näsström, operativ chef på Östgötatrafiken:

– Det handlar om ekonomi och resurser, så är det alltid. Vi har haft en dialog med Kinda kommun och kommit överens om en lösning med befintliga resurser. Att vi inte kör in till resecentrum i Rimforsa innebär att vi sparar sex/sju minuter och kan då utnyttja våra fordon på ett bättre sätt. Vi menar att passagen under riksvägen till busshållsplatsen söderut är säker. Det krävs en säkerhet och man kan inte släppa på den hur långt som helst, men det är även en avvägning man får göra.

Totalt är det 160 barn som ska bussas fram och tillbaka mellan Rimforsa och Kisa, vilket är en ökning mot tidigare år. Nu sätter kommunen in en extra buss.

– Då elevantalet är stort kommer vi att stötta upp med ett upphandlat fordon som åker efter ordinarie linjetrafik och hämtar upp barn om ordinarie linjebuss blir full, säger Cecilia Dahlqvist.

Roy Lindhout är inte alls nöjd med förändringen:

– Jag är inte ensam förälder här i Rimforsa som vill att man backar tillbaka och låter våra barn stiga på vid resecentrum igen för att på så viss få ett lugn till bussen och under färd.

Lite plåster på såren ger dock Östgötrafiken som kör Rimforsabarnen direkt till Värgårdsskolan, tidigare har stoppet varit vid resecentrum i Kisa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars-Göran Bexell