Inte överens om var fornlämningar finns

Vad finns under ytan i östra Saltängen? Ja, det vet man mycket lite om. Men här kan finnas lämningar från 1600-talet med tanke på närheten till Johannisborg.

1 juli 2014 02:00

Bertha Ekstrand Amaya, antikvarie på länsstyrelsen, menar att kommunen inte får glömma bort historien, när östra Saltängen nu ska genomgå en förvandling. Innan man kan dra igång något alls måste arkeologiska utgrävningar göras. På kommunen menar man att det inte behövs nu utan kan bli aktuellt först i ett senare skede av utbyggnaden.

– Kommunen har tidigare bett Stiftelsen kulturmiljövård göra en preliminär förstudie då man kollat av ytan. De rekommenderar att man ska göra fler undersökningar. Vi behöver gräva och se vad vi hittar. Det gäller redan den första utbyggnadsetappen, där mycket talar för att det kan finnas lämningar ända från 1600-talet. Eftersom så lite är undersökt vet vi inte vad vi kan hitta. Men man ser också i dag tydliga tecken att här har gått en väg från exploateringsområdet till Johannisborg, säger Bertha Ekstrand Amaya.

Hon konstaterar också att det kan vara så att mycket har blivit förstört under åren.

– Men vi måste få gräva på ett antal platser så att vi inte missar värdefull information om livet som varit. I det här området kan vi också stöta på ett annat problem, som vi måste ta hänsyn till. De kraftiga föroreningarna som finns i marken kan tvinga oss att avbryta. Det hände på andra sidan Packhusgatan när vi grävde där för ett tag sedan. Marken var så förorenad att vi inte ville utsätta våra arkeologer för fara, berättar hon.

Arkeologin har hittills inte fått en framträdande plats i de tidsplaner, som kommunen nu presenterat, när det gäller utbyggnaden av östra Saltängen. Därför tänker hon ta kontakt med projektgruppen på kommunen så att utgrävningarna kommer med i planeringen.

– Det ska inte behöva betyda att projektet försenas. Vi kan dra igång ganska fort.

Men Fredrik Wallin på stadsbyggnadskontoret, som är projektledare för östra Saltängen, håller inte med henne. Han har inte räknat med att det behövs några arkeologiska utgrävningar under byggandet av den första etappen, den längst ner mot Strömmen:

– Den här delen låg under vatten på 1600-talet. De lämningar som kan finnas kopplade till Johannisborg måste ligga längre norrut. Vägen från Johannisborg landar mer i närheten av Kungarondellen. Det som finns i det här området kan möjligen härröra från den trästad som fanns här från 1850-talet och fram till den revs för att ge plats för nuvarande verksamhet, säger Fredrik Wallin, som dock lovar att ta kontakt med länsstyrelsen för att reda ut alla frågetecken kring vad som behöver grävas ut och inte.

Bertha Ekstrand Amaya å sin sida menar att den förundersökning som Stiftelsen Kulturmiljövård gjord indikerar att det visst kan finnas gamla lämningar speciellt i den östra delen av det område som ska exploateras först. Men också att gamla kartor från 1700-talet visar att det fanns gator här. Hon konstaterar också att ett samtal med kommunen blir nödvändigt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marianne Odelius