Hotade ålar smugglas i resväskor

Varje år smugglas hundratals miljoner ålar i resväskor från Europa till Asien. Kriminella ligor omsätter miljarder euro årligen på den hotade arten – som anses vara en delikatess i Japan.

22 november 2018 11:14

Den europeiska ålen är redan akut hotad. Ålfiske, klimatförändringar, miljögifter och fördämningar av vattendrag som hindrar fiskens vandring har gjort att beståndet minskat med hela 90 procent de senaste tre decennierna. Nu oroar sig miljöorganisationer för att omfattande smuggling ska utrota den helt och hållet.

Efterfrågan på europeisk ål har fullständigt exploderat i Asien, framförallt i Japan vars egna ålbestånd är mer eller mindre utfiskade.

Involverar många brott

Varje år smugglas omkring 350 miljoner ålar från Europa enligt en uppskattning av EU:s polisorganisation Europol.

Priserna varierar så man kan bara uppskatta, men det handlar om miljarder euro per år. Det är det största viltbrottet i världen om man ser till värdet, säger Andrew Kerr, ordförande för organisationen Sustainable Eel Group (SEG) till nyhetsbyrån AFP.

Ålarna fångas in i västra Europa då de färdats med golfströmmen hela vägen från Sargassohavet. Då är de fortfarande små så kallade glasålar och lätta att transportera vidare österut i skåp- eller lastbilar, berättar miljövårdare och polis.

För att handla med ål krävs speciella tillstånd – men det är något som ligorna kommer runt genom att felaktigt märka dem som icke-akut hotad fisk.

Trafficking av glasålar involverar såväl miljöbrott som smuggling, bedrägeri, skattesmitning och penningtvätt, säger en talesperson från Europol till AFP.

Glasålar från Spanien och Frankrike är särskilt eftertraktade hos de kriminella ligorna på grund av deras höga ekonomiska värde, hävdar Inger Näslund, havs- och fiskeexpert på Världsnaturfonden WWF.

"Jätteallvarligt"

Enligt Europol packas ålarna i vattentäta resväskor innan det bär av med kommersiellt flyg till Asien. En resväska kan innehålla uppemot 50 000 glasålar och väl i Kina – där fiskarna oftast hamnar – placeras ålarna i bassänger där de får växa tills de nått önskad storlek.

I Japan har de uppemot en och halv meter stora ålarna sedan ett särskilt högt pris, eftersom de där anses vara både en delikatess och en fisk som ökar fertiliteten.

För ett kilo glasål kan en säljare få 20 000 euro – och därför är det såklart väldigt frestande att fiska och sälja det här olagligt. Det finns väldigt mycket pengar involverade i alla de här leden, säger Näslund till TT.

Europol har gjort flera tillslag de senaste åren. Bland annat kom spansk polis över en kriminell liga med 350 kilo glasål i april, men Näslund menar att mer måste göras.

Situationen är jätteallvarlig för ålen, för vi har ett enda europeiskt bestånd som vi inte vet när det försvinner. Om vi inte gör saker rätt och stoppar de här aktiviteterna så kanske vi inte ha någon ål om 15 till 20 år.
Fakta: Europeisk ål

Den europeiska ålen – Anguilla anguilla – leker och dör i Sargassohavet nordöst om Kuba och Bahamas. Mycket lite är känt om dess fortplantning och vandring, men man tror att den kan bli uppemot 85 år gammal. En sak som är säker är att den har en helt unik livscykel.

Larverna kläcks hundratals meter ner i Sargassohavet för att sedan färdas österut med hjälp av Golfströmmen. Efter ett till tre år närmar de sig den europeiska kusten och har då vuxit till transparenta glasålar eller ålyngel. Glasålar förekommer som mest i Biscayabukten, men de finns också i Medelhavet och i mindre mängder i Nordsjön samt i Skagerack och Kattegatt.

Efter en tid blir glasålarna mer gulaktiga – vilket gett upphov till deras andra namn gulål. Gulålarna stannar vid kusten eller vandrar vidare in i älvar och åar tills de slutligen mognar och blir mer brunaktiga. Efter 10 till 25 år – då de närmar sig könsmognad och startar sin vandring tillbaka – byter de skepnad igen och kallas för blankål, silverål eller vandringsål. När de återvänt hela vägen till Sargassohavet lägger de nya ägg – och dör troligtvis därefter.

Beståndet av europeisk ål har minskat med 90 procent sedan 1970-talet och arten kategoriseras som akut hotad. För att få handla med den krävs särskilda tillstånd enligt konventionen för internationell handel med hotade arter (CITES). Ålen är utsatt på flera plan, förutom av ålfiske också av hinder i vattendrag, klimatförändringar, nedskräpning av hav och miljögifter som lagras i ålens fett.

Medlemsländerna i EU har kommit överrens om att ålfisket måste minska samt att möjligheten för ålarna att vandra fritt i vattendrag ska öka. Sedan 2007 råder ett generellt förbud att fiska ål i Sverige, med vissa undantag framför allt i söder. I Frankrike där ålfisket är som mest intensivt har man i stället använt sig av kvoter.

Källa: Världsnaturfonden WWF, Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Malin Jansson/TT