Hotad val riskerar att utrotas

Ett av världens mest hotade djur, den nordatlantiska rätvalen, riskerar att utrotas inom 20 år, enligt en ny analys.

Rätvalarna, som kan väga 80 ton, dör i stor omfattning när de trasslar in sig i fiskeredskap.

8 november 2017 20:16

Arten, som även kallas nordkapare, förekom ursprungligen i hela norra Atlanten, men är sedan länge försvunnen från de europeiska vattnen, och finns bara kvar längs den nordamerikanska östkusten.

För cirka 20 år sedan fanns bara knappt 300 individer kvar i livet. Sedan dess har populationen långsamt växt till cirka 500 djur, varav cirka 200 fullvuxna honor.

Detta väckte hopp om att nordkaparen var på väg tillbaka från de hotades krets – men på sistone har antalet minskat till 450, och antalet vuxna honor kan nu vara så lågt som 100.

Allvarligt läge

I en artikel i Science säger experterna att läget nu måste bedömas som mycket allvarligt.

Det kommer att krävas en hård ansträngning av alla inblandade om arten ska kunna räddas, säger Ann Pabst, forskare vid University of North Carolina i USA, till Science.

Problemet är att de vuxna honorna inte lever tillräckligt länge eller fortplantar sig tillräckligt ofta – och boven i dramat tycks vara fiskeindustrin.

Tidigare gjorde man bedömningen att det största hotet kom från fartygstrafiken utanför Boston och New York. Kollisioner med fartyg ledde till många dödsfall bland valarna.

Fastnar i nät

Kraven på fartygen har dock höjts, och hastighetsbegränsning har införts. Fartygsrutterna har också lagts om – vilket minskat antalet kollisioner påtagligt.

Istället fastnar valarna allt oftare i fiskenät, framför allt i vattnen utanför Kanada. Ungefär 58 procent av dödsfallen bland valarna sedan 2009 har orsakats av fiskenät, enligt forskarnas analyser.

Hur problemet ska lösas är oklart. Fiskeindustrin är ovillig att ändra på sina metoder, och politikerna vill inte stöta sig med näringen. Å andra sidan är det ont om tid, om inte nordkaparen ska dö ut.

Vi har år på oss att lösa problemen, inte årtionden, säger marinekologen Mark Baumgartner.
Fakta: Hotade valar

Valarna omfattar cirka 90 arter. Av dessa är en art, den kinesiska floddelfinen (Lipotes vexillifer), klassificerad som utdöd sedan 2007.

Den lilla kaliforniatumlaren (Phocoena sinus), vars utbredning inskränker sig till Californiaviken vid Mexikos Stillahavskust, befinner sig på randen till utplåning. Endast 30 exemplar finns kvar i levande livet.

Ytterligare sju arter bedöms som starkt hotade. Bland dessa återfinns nordkaparen (Eubalaena glacialis) med en världspopulation på 450 individer, och dess släkting stillahavsnordkaparen (Eubalaena japonica) vars samlade antal troligen inte överstiger 400 djur.

Källa: IUCN

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!