"Vi ser en allt svalare utveckling och räknar med att Riksbanken behåller den negativa räntan flera år framöver", skriver bankens chefsekonom Christina Nyman i en kommentar.

Handelsbanken sänker tillväxtprognosen för 2020 till 0,8 procent, mot tidigare 1,1 procent. Årets tillväxt beräknas samtidigt till 1,5 procent, medan tillväxten 2021 antas bli 1,3 procent.

Handelskrig och brexit

Handelskriget mellan USA och Kina samt den ökade risken för brexit utan utträdesavtal pekas ut som avgörande för den stora globala osäkerhet som råder.

"Centralbankerna med amerikanska Federal Reserve i spetsen kommer förstås göra vad de kan och sänka räntorna ytterligare, men den globala konjunkturen ser ut att fortsätta svalna det närmaste året", skriver Nyman.

När tillväxten bromsar in väntas även sysselsättningen sluta öka samtidigt som arbetslösheten vänder uppåt.

Enligt Handelsbankens prognos beräknas svensk arbetslöshet i snitt hamna på 6,6 procent 2020 och 6,8 procent året därpå.

Återhållna löneökningar

Kronan fortsätter vara svag med en turbulent kronkurs, enligt prognosen. Och när det gäller Riksbanken räknar Handelsbankens ekonomer inte med någon räntesänkning.

"I stället tror vi att Riksbanken successivt skjuter upp signalerade räntehöjningar och lämnar räntan oförändrad de kommande åren", skriver Nyman.

Den försvagade arbetsmarknaden och ekonomiska inbromsningen antas lägga en våt filt på den avtalsrörelse som står för dörren, enligt Handelsbankens ekonomer.

"Med stigande arbetslöshet kommer fokus att riktas mer mot det svalnande konjunkturläget och löneökningarna lär bli återhållna", skriver Handelsbanken