Grundvattnet slår nya bottenrekord

Grundvattnet har inte hämtat sig efter den torra sommaren. På sina håll är nivåerna nu de lägsta som uppmätts, och många brunnar riskerar att sina.

13 september 2018 06:00

Sveriges geologiska undersökning, SGU, skiljer mellan små och stora grundvattenmagasin. Kommunala vattenverk tar vatten från rullstensåsarnas stora magasin och de påverkas inte lika mycket av en torr, varm sommar som denna. Nivån i de östgötska, stora magasinen är under – men inte mycket under – det normala.

Privata brunnsägare, däremot, får sitt vatten från små magasin som är betydligt känsligare för torrperioder. Grundvattennivån i de små magasinen är nu mycket under det normala.

– Det finns lokala variationer beroende på var regnskurarna fallit. På en mätstation, sydost om Motala, har vi nu den lägsta nivån som uppmätts sedan vi började mäta i början av 1970-talet. På en annan, väster om Kisa, är det bara några centimeter från bottenrekordet, berättar hydrogeolog Bo Thunholm på SGU.

Jonny Pettersson på Finspångs Brunnsborrning har borrat brunnar i över 40 år. Han vittnar om tre år i rad med ovanligt många sinande brunnar – och 2018 slår alla rekord.

– Problemen började i slutet av juni, och i augusti var det väldigt många som blev utan vatten. Vi har aldrig borrat så många brunnar som i år. Vi kommer upp i 300 lite styvt, mot normalt runt 200, berättar han.

Många med grävda brunnar vill ha en ny, borrad brunn – även om vattnet inte har sinat.

– Folk är väldigt oroliga och litar inte på sina grävda brunnar längre, säger Jonny Pettersson.

Så sent som i maj var grundvattennivåerna i Östergötland normala, efter en nederbördsrik höst och vinter.

– Men i sommar har nivån sjunkit mycket snabbare än normalt, särskilt i de små magasinen. Där sjönk vattnet med två centimeter per dygn, dubbelt så mycket som normalt. Det var både varmt och torrt, så det skedde ingen grundvattenbildning alls, berättar Bo Thunholm.

Den senaste tidens regn har fått den nedåtgående kurvan att plana ut, men någon återhämtning går inte att räkna med förrän i oktober. Då brukar grundvattnet stiga, när höstregnen kommer och växtligheten börjar suga åt sig mindre vatten.

SGU och SMHI räknar i sina klimatprognoser med att problemen med lågt grundvatten kommer att förvärras i sydöstra Sverige.

– Vi räknar med att grundvattennivåerna blir lägre där i framtiden. Den varma sommarperioden blir längre, med risk för att grävda brunnar sinar och borrade brunnar i låglänta områden får in salthaltigt vatten, säger Bo Thunholm.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!